• نام پروژه: سومین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

 

سومین کنفرانس سوخت و احتراق ایران به همت دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری انجمن احتراق ایران در اسفند ماه 1388 در محل هتل بین المللی المپیک در تهران برگزار گردید. این کنفرانس شامل ارائه مقالات علمی و صنعتی بصورت سخنرانی و پوستر، سخنرانی‌های کلیدی، نمایشگاه دستاوردهای صنعتی، کارگاه‌های آموزشی و میزگردهای تخصصی بود.

اهداف کنفرانس:

  • معرفی آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه سوخت و احتراق
  • فراهم نمودن زمینه تبادل تجربیات علمی و فنی متخصصین دانشگاهی و صنعتی
  • تقویت ارتباط بین‌المللی مراكز علمی پژوهشی و صنعتی در زمینه سوخت و احتراق

 

لیست مقالات کنفرانس

1- آنالیز اتلاف اكسرژی فرایند احتراق گاز طبیعی با هوای دما بالای رقیق

محمد علی سرودی

دریافت مقاله


2- آنالیز عددی افزایش فشار پاشش سوخت در موتور دیزلی

سجاد امامی – امین صمدی قوشچی

دریافت مقاله


3- اثر افزایش تركیبات نیترآمینی روی پارامترهای انرژی و دود درسوخت جامد مركب

فرهاد سیف اله زاده – محمدعلی قاسمیمحمدحسین كشاورز

دریافت مقاله


4- اثر تزریق سوخت هادی بر میدان جریان یك محفظه احتراق مایع سوز پرسرعت

احسان ملاحسن زاده- محمدعلی سرودیغلامرضا هاشم زاده

دریافت مقاله


5- اثر توزیع نیروهای محركه بر اتلافات اكسرژی در سیستم پخت سیمان با استفاده از مشعل ثانویه

سیدعلی اشرفی زاده- مجید عمیدپورعلی اله وردی

دریافت مقاله


6- اثر غنی سازی هوا با اكسیژن بر سوزش پلی اتیلن در رم جت ورتكسی

فاطمه دریجانی- محمدحسن شولاییمحمدحسن سعیدیعلی اصغر مظفری

دریافت مقاله


7- استفاده از بیودیزل به عنوان سوخت آتشزا درموتور دیزل دوگانه سوز جهت كاهش میزان انتشار آلاینده ها

بهمن نجفی

دریافت مقاله


8- استفاده از شرایط مرزی غیر انعكاسی در شبیه سازی تراك گازی

سعید پروار- كیومرث مظاهری

دریافت مقاله


9- اصلاح الگوی پاشش سوختهای گازی با توسعه برنامهKIVA-3V برای شبیه سازی جریان مغشوش باالگویk-ε غیرخطی

علی میرمحمدی- فتح اله امیسیدمصطفی میرسلیم

دریافت مقاله


10-بررسی آزمایشگاهی اثر نوع بستر بر دمای محفظ احتراق در مشعلهای محیط متخلخل

سیداكبر شكیبا- رضا ابراهیمیمهرزاد شمس

دریافت مقاله


11-بررسی اثر اصلاحات سوخت بر توسعه احتراقHCCI

فرشاد نیكسای پورمهرام- سیدعلی جزایریامید جهانیان

دریافت مقاله


12-بررسی اثر انتقال حرارت تشعشعی بر نرخ گرم شدن یك قطره سوخت

حمید نیازمند- مرتضی عنبرسوز

دریافت مقاله


13-بررسی اثر بازگشت گازهای خروجی به محفظه احتراق بر تشكیل آلاینده ها

افشین فهیمی راد- حمید مهدی هرویكاظم بشیرنژاد

دریافت مقاله


14- بررسی اثر عدد چرخش بر انتشار آلایندهNox یك شعله غیر پیش آمیخته درمحفظه احتراقTECFLAME

حامد زینی وند

دریافت مقاله


15-بررسی اثر نمكهای كلرید بر عملیات تقطیر بیواتانول سوختی

سمیرا كریمی- برات قبادیان

دریافت مقاله


16-بررسی اثرات تغییر دمای هوای ورودی اولیه برروی دمای شعله درمحفظه احتراق میكرومتری

محمد صدیقی- انور احمدخواه

دریافت مقاله


17-بررسی ارتباط الاینده های گازی ناشی از احتراق بویلر با راندما ن حرارتی آن به هنگام استفاده از سوخت گاز در نیروگاه رامین

امین تاجدانی- عبدالكریم مشاك

دریافت مقاله


18-بررسی ازمایشگاهی اثر ابعاد هندسی محفظه احتراق بر انتشار آلاینده ها و راندمان احتراق

محمد جلینی- كاظم بشیرنژاد

دریافت مقاله


19-بررسی افزایش بازده حرارتی و كاهش آلودگی محیط زیست در محفظه های احتراق

ناصر ثقه الاسلامی- حدیث امانی

دریافت مقاله


20-بررسی اكسیداسیون پودر هیدراید تیتانیم(TiH2) به روش وزن سنجی

علی رسولی- مهدی دیواندریحمیدرضا شاهوردیمحمدعلی بوترابی

دریافت مقاله


21-بررسی الاینده های احتراق درموتور تزریق مستقیم با استفاده از محیط متخلخل

آرش محمدی– علی جزایریمسعود ضیابشرحق

دریافت مقاله


22-بررسی انبساط ناگهانی تراك گازی با استفاده از تعقیب جبهه شاك به روشlevel set

امیر منصوری– كیومرث مظاهری

دریافت مقاله


23- بررسی بازیافت و كاهش مصرف انرژی حرارتی در كوره های ذوب شیشه

موسی خانی- وحید مزرعه فراهانیعباسعلی می بتی

دریافت مقاله


24- بررسی پارامترها ی عملكردی موتور موشك ضمن كاهش آلومینیوم در فرمولاسیون سوخت

فرهاد سیف- محمدعلی قاسمیمحمدحسین كشاورز

دریافت مقاله


25- بررسی پارامترهای احتراق، پارامترهای عملكردی و آلایندگی و شبیه سازی سیكل عملكردی موتورهای اشتعال جرقه ای با سوخت مخلوط اتانول و بنزین

غلامحسن نجفی- برات قبادیانتیمور توكلی هشجینهادی رحیمی

دریافت مقاله


26-بررسی پدیده دود در پیشرانه های جامد و روشهای اندازه گیری آن

اكبر جعفری- محمودرضا محمودی نژادرضا تیموری مفرد

دریافت مقاله


27-بررسی تاثیر اتلاف حرارتی به واسطه تشعشع برروی زمان تاخیر احتراق تك ذره كروی آلومینیوم

مهدی بیدآبادی- ارش جبرئیلی

دریافت مقاله


28- بررسی تاثیر رقیق سازی بر سرعت شعله و تشكیل آلاینده ها در محفظه احتراق

محمد محمودی آریا- حمید ممهدی هرویكاظم بشیرنژاد

دریافت مقاله


29- بررسی تاثیر زمان پاشش سوخت بر پارامترهای عملكردی و آلایندگی موتور دیزلی

سجاد امامی- امین صمدی قوشچیآیدین صمدی قوشچی

دریافت مقاله


30- بررسی تاثیر میزان سوخت دیزل مایع ( پایلوت) بر عملكرد و آلایندگی موتورهای دیزل دوگانه سوز

صالح ناصری گرگری- صمد جعفرمدارشهرام آریاخلیل آریارامین برزگر

دریافت مقاله


31- بررسی تاثیر نوسانات نسبت جرمی بر ساختار شعله نفوذی آرام و نرخ آزاد شدن انرژی

علی خصوصی- فرهاد فتحیهمحمد فرشچیاحسان الدین عظیمی زاده

دریافت مقاله


32- بررسی تاثیرپذیری عملكرد پیل سوختی اكسید جامد از پارامترهای سوخت، دبی و اكسید كننده

مهدی جهانگیری- رسول كلباسیرسول فرامرزی اصفهانی

دریافت مقاله


33- بررسی تجربی اثر پایا كننده شعله و قطر اوریفیس نازل سوخت بر ظرفیت حرارتی مشعل گازسوز با توجه به میزانتولید آلایندگی مشعل

عباسعلی فرداد-محمد صدیقیسیدمهدی حسینی بغدادآبادیسهیلا خوشنویسان

دریافت مقاله


34- بررسی تجربی اثر تغییر دبی سوخت و هوای مشعل گازسوز روی پارامتر های احتراقی در نقاط مختلف محفظه احتراق

عباسعلی فرداد- محمد صدیقیسیدمهدی حسینی بغدادآبادیسهیلا خوشنویسان

دریافت مقاله


35- بررسی تجربی اثر تغییر فشار محفظه احتراق روی پارامترهای احتراقی درمشعلهای سوخت مایع و گاز و مقایسه آن ها

عباسعلی فرداد- محمد صدیقیسیدمهدی حسینی بغدادآبادیسهیلا خوشنویسان

دریافت مقاله


36- بررسی تجربی اثر مخلوطهای سوخت بنزین – اتانول– MTBE بدون سرب روی عدد اكتان در موتورهای احتراق داخلی

مهرداد منطقیان- نسرین عبدالهی

دریافت مقاله


37- بررسی تجربی احتراق غیر پیش مخلوط با هوای پیش گرم و نرخ گردش بالا

علی خصوصی-فرهاد فتحیهمحمد فرشچیاحسان الدین عظیمی زاده

دریافت مقاله


38- بررسی تجربی پارامترهای عملكردی یك موتور دیزل با استفاده از سوخت بیودیزل

محمدرضا سعیدی نیچران- برات قبادیانتیمور توكلی هشجینغلامحسن نجفی

دریافت مقاله


39- بررسی تجربی پارامترهای موج بلاست در انفجار زیرآب خرج هگزوژ«ن

احسان كوثری نیا- یونس علیزاده

دریافت مقاله


40- بررسی تجربی پایداری شعله درمحیط متخلخل تركیبی فلزی – كربید سیلیسیم

سیدعبدالمهدی هاشمی- رضا عبدالهی طاهری

دریافت مقاله


41- بررسی تجربی تاثیر استفاده از بیودیزل و بیوگاز بجای گازوئییل و گاز طبیعی در موتور دیزل دوگانه سوز

بهمن نجفی

دریافت مقاله


42- بررسی تجربی عملكرد مشعل گازوییل سوز به وسیله تحلیل پارامترهای احتراقی در دودكش و نقاط مختلف محفظه احتراق

عباسعلی فرداد- محمد صدیقیسیدمهدی حسینی بغدادآبادیسهیلا خوشنویسان

دریافت مقاله


43- بررسی تجربی مشعل كم پیچش با پیش مخلوط رقیق برای كاهش آلاینده

محمد فرشچی- نورالدین توحیدی

دریافت مقاله


44- بررسی خطر وقوع دتونیشن درمخلوطهای حاوی هیدروژن

سیدعبدالمهدی هاشمی- مصطفی محمودیآرمان میثمی

دریافت مقاله


45- بررسی سینتیكی احتراق برای تعیین عوامل نسبت هم ارزی و نسبت تراكم بهینه برای موتورEF7

علی میرمحمدیاریا سبحانی

دریافت مقاله


46- بررسی عددی مجرای ورودی هوای دو قلوی موتور

اصغر فضلی- كامیار منصور

دریافت مقاله


47- بررسی مسئله ی ریمان برای مخلوط پیش آمیخته ی اكسیژن و هیدروژن

سیدعبدالمهدی هاشمی- میثم امینیاحسان روحیمصطفی محمودی

دریافت مقاله


48- بررسی مكانیزم كاهش الاینده های دود وNO در موتورهای دیزل پاشش مستقیم با استفاده از راهكار پاشش دو مرحله ای سوخت

كامران پورقاسمی- فتح اله امیوحید اصفهانیانحامد طنابی

دریافت مقاله


49- بررسی نحوه توزیع دمای قطره سوخت در فرایند تبخیر و مقایسه با نتایج تحلیلی

علی عبدالكریمی- علیرضا مستوفی زاده

دریافت مقاله


50- بررسی و كاهش مكانیزمهای سینتیك شیمیایی در پروپیلن با استفاده از الگوریتم ژنتیك

ناصر سراج مهدیزاده- مهدی ثقفیعلی لهراسبی نیچكوهیالبرز یادی

دریافت مقاله


51- بكارگیری روش پتانسیل المان در محاسبه خواص تراكCJ درمواد شدید الانفجار ایده آل

میثم بابااحمدی- كیومرث مظاهری

دریافت مقاله


52- بنزینE5 گام نخست ورود سوختهای زیستی به سبد سوختهای موردمصرف در بخش حمل و نقل كشور

پیروز پروین- یاسین نیك تبار

دریافت مقاله


53- بهینه سازی بخاری گازسوز خانگی با استفاده از پدیده تحریك لایه مرزی

محسن كهرم-مرتضی عنبرسوزسیدمحمد جوادی

دریافت مقاله


54- پایلوت نیمه صنعتی اكسیدایون حرارتی و مدلسازی با استفاده از نرم افزارfluent

حامد مرشدی بفرویی- محمد حقیقیسعید وثوق محمودی

دریافت مقاله


55- پیش بینی اثر بازخورد حرارت و سایر ذره در تحلیل ساختار شعله پیش مخلوط ابر ذرات بایومس

مهدی بیدآبادی- میلاد عظیمیعلیرضا طربی

دریافت مقاله


56- تاثیر افزایش قیمت سوخت بر عملكرد سیستم های حمل و نقل ریلی

نریمان نیكو- محمد ساطعی

دریافت مقاله


57- تاثیر پارامترهای احتراق برروی تولیدNox در كوره یك بویلر نیروگاهی

سیدمحمودی ابوالحسن علوی- سیدبنیامین علوی

دریافت مقاله


58- تاثیر پیكربندی پاشش سوخت بر كاهش آلاینده ها دریك موتور دیزل سنگین

محسن پورفلاح-علی اكبر رنجبرقاسم جوادی رادبهرام جعفری

دریافت مقاله


59- تاثیر زاویه پاشش سوخت برانتشارNox درمحفظه احتراق سوخت مایع، شبیه سازی و اندازه گیری

یاسمین خضرایی- كاظم بشیرنژادحمید ممهدی هرویایمان ابریشم چی

دریافت مقاله


60-تاثیر ماده افزودنی برروی تابع پاسخ پیشرانه

علی سیف اله زاده- فاطمه شیراوند

دریافت مقاله


61-تحلیل پاسخ شعله پیش مخلوطV- شكل به تحریك آكوستیكی

نگار نباتیان-محمد فرشچی

دریافت مقاله


62- تحلیل تجربی و عددی توزیع دما روی محور توربین گازی درمحفظه احتراق جریان چرخشی

وحید آقاكاشی- محمدحسن سعیدیاكبر غفوریانعلی اصغر مظفری

دریافت مقاله


63- تحلیل ترمودینامیكی اثرات برخی از پارامترهای طراحی موتور بر عملكرد چرخه استاندارد بازگشت ناپذیر هوای دوگانه

رحیم ابراهیمی- مهدی شرافتی

دریافت مقاله


64- تحلیل عددی تاثیر عوامل بازگشت ناپذیری بر عملكرد چرخه استاندارد هوای میلر به كمك روش ترمودینامیك زمان محدود

رحیم ابراهیمی- مرضیه حسین پور

دریافت مقاله


65- تحلیل عددی جایگزینی مشعلهای متخلخل بجای مشعلهای اتمسفریك در گرمكن های ایستگاههای تقلیل فشار گاز

سیدعبدالمهدی هاشمی- رضا اشرفیقنبرعلی شیخ زادهناهید زمان

دریافت مقاله


66- تحلیل و مدلسازی و مقایسه نرخ سوزش و عقب روی سطح در گرین های هفت سوراخه و روزت با استفاده از نرم افزارsolid work

مجتبی بهروزی- رضا ابراهیمیشهریار نیك نژاد

دریافت مقاله


67- تخمین نسلت موضعی درمحفظه احتراق موتور اشتعال جرقه ای به كمك شبكه عصبی پایه شعاعی

محمد حیدری- شهروز یوسف زاده

دریافت مقاله


68- تراز انرژی كلزا در استان گلستان به منظور تولید سوخت بیودیزل

محمد صفی الدین اردبیلی- برات قبادیانمحسن آزادبختامین نصیری

دریافت مقاله


69تشكیل محلول جامد مس و نقره بااستفاده از روش سنتز احتراقی خود پیش رونده

سیدمحمدمهدی شفیعی- اسماعیل صلاحیسیدعلی طیبی فرد

دریافت مقاله


70- تولید سوخت بیودیزل از متیل سویا به عنوان سوخت جایگزین و معرفی تكنولوژی بهینه تولید و فراوری آن

مهدی محسنی فر- محمد جعفریحسین باخدا

دریافت مقاله


71- حل عددی جریا ن احتراقی كوره پیشگرم و بررسی اثر نسبت سوخت و هوا بر تركیب محصولات احتراقی و توزیع آنها در كوره

مجید غفوری زاده- باقر ابرارمسعود دربندیاكبر غفوریان

دریافت مقاله


72 سنتز 2-(2و4-دی نیتروفنوكسی ) اتانول و استفاده از آن به عنوان پایدار كننده در عایق های برپایه سلولز استات

علی موسوی آذر- عباس زالیمحمدحسین داداشی كلائی

دریافت مقاله


73 شبیه سازی احتراق سوختهای جامد و محاسبه سرعت سوزش بر مبنای نمودار فشار – زمان تست استاتیك موتور

سعید عباسی- محمودرضا محمودی نژادمهران شیشه گرمحمدكاظم واحدی

دریافت مقاله


74- شبیه سازی انتگرالگیری زمانی از معادلات حاكم بر سینتیك شیمیایی در یك مكانیزم كاهش یافته احتراق متان با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی

پیام سینایی- ناصر سراج مهدیزاده

دریافت مقاله


75- شبیه سازی دو بعدی احتراق در ابعاد میكرو و بررسی اثر اعمال شرط مرزی لغزشی و خزش دمایی روی میدان جریان و دما

ابوالفضل ایرانی رهقی- محمدسعید سعیدیمحمدحسن سعیدیمحمدبهشاد شفیعی

دریافت مقاله


76- شبیه سازی عددی اثر تغییر دبی سوخت و هوای مشعل گازسوز روی پارامتر های احتراقی نقاط مختلف محفظه احتراق در مقایسه با نتایج تجربی

عباسعلی فرداد- محمد صدیقیسیدمهدی حسینی بغدادآبادیسهیلا خوشنویسان

دریافت مقاله


77- شبیه سازی عددی پارامترهای موثر بر پایداری احتراق مخلوط استوكیومتریك پیش اختلاط متان – هوا در یك محفظه احتراق میكرو

جلال زروندی- صادق تابع جماعتمحمدرضا بیگ محمدی

دریافت مقاله


78-شبیه سازی عددی مدلهای شكست قطرات سوخت بر مشخصه های اسپری در موتورهای دیزلی تزریق مستقیم

علیرضا حسین نژاد دوین- عباس زارع نژاد اشكذریمهدی ربیعی

دریافت مقاله


79- شبیه سازی و تحلیل عددی تست ارتفاعی یك موتور سوخت مایع مرحله ی دوم

اسماعیل ولی زاده- روح اله بدری مقدممحمدجواد منتظری

دریافت مقاله


80- طراحی موتور سوخت جامد آزمایشگاهی و مطالعه تجربی پراكندگی ضربه ویژه سوخت جامد دوپایه

نقی آقازاده علی بیگلو-علی اكبر شكریانبهروز رزاقیمیثم باهنر

دریافت مقاله


81- طراحی، ساخت و آزمایش دستگاه فراوری بیودیزل تمام اتوماتیك برای تولید سوخت بیودیزل استاندارد

بهمن نجفی

دریافت مقاله


82- كاهش آلاینده هایNox در توربین های گازی نیروگاه مشهد در اثر خنك كاری هوای ورودی به كمپرسور

سالم بعنونی- سیدمصطفی حسینعلی پور

دریافت مقاله


83- كاهش الایندگی موتورهای دیزلی پاشش مستقیم با استفاده از سیستم پاشش چندمرحله ای

اسماعیل نقی زاده- سیامك حسین پور

دریافت مقاله


84- كاهش بهینه آلودگیNox حاصل از احتراق گاز با افزودن كاتالیزور

حمیدرضا كاویانی- ابوالقاسم مسگرپورطوسی

دریافت مقاله


85- كاهش میزان آلاینده ها در موتور احتراق داخلی توسط بهینه سازی نسبت هم ارزی، دمای ورودی و استفاده از مبدل كاتالیستی

احسان طبری فرد

دریافت مقاله


86- كنترل مقاوم نسبت سوخت به هوا درموتورهای احتراق جرقه ای

حمیدرضا صادقی

دریافت مقاله


87- مدلسازی اثر كویتی بر تضعیف مودهای مخرب محفظه احتراق موتور سوخت مایع

علیرضا رمضانی

دریافت مقاله


88- مدلسازی انتقال حرارت محفظه و لوله تخلیه یك محفظه احتراق ضربانی

سیاوش كلاهدوزیان- حمید ممهدی هرویجواد ابوالفضلی اصفهانی

دریافت مقاله


89- مدلسازی بالستیك داخلی محفظه ای احتراق سری در سلاح های با خرج جامد

حمید فاضلی- مجتبی صباغ بهروز

دریافت مقاله


90-مدلسازی ترمودینامیكی فرایندOSRM جهت تولید گاز سنتز

مظفر عبدالهی فر- محمد حقیقینازلی عسگری

دریافت مقاله


91-مدلسازی سه بعدی پخش و صعود ستون دود شناور ناشی از احتراق ناقص در كوره ها

مهدی جهانگیری- محسن ثقفیان

دریافت مقاله


92- مدلسازی شبه یك بعدی جریان محترق دوفازی در یك سیستم خاص(لوله سلاح)

مجتبی بهروزی- رضا ابراهیمی

دریافت مقاله


93- مدیریت عرضه، نظارت بر زنجیره تامین، حمل و نقل و توزیع فراورده های نفتی با بكارگیری برچسب هوشمند مبتنی بر فناوریRFID

محمودرضا سمیعی زفرقندی

دریافت مقاله


94- مطالعه اثر پارامترهای كلیدی در كنترل زمان احتراق و عملكرد موتورHCCI

فرشاد نیكسای پورمهرام- سیدعلی جزایریامید جهانیان

دریافت مقاله


95-مطالعه احتراق مخلوط سوخت گاز طبیعی و دی متیل اتر(DME) درموتورهایHCCI با روش سینتیك شیمیایی

بهمن فرضی-صمد جعفرمدارشهرام خلیل آریاآرمین سعیدی

دریافت مقاله


96- مطالعه پارامتریك اسپری سوخت غیرتبخیری هپتان با استفاده از مدل شكستKH-RT

جواد ابوالفضلی اصفهانی- امین ضیا فروغی

دریافت مقاله


97-مطالعه تجربی اثر چرخش و رقیق سازی اكسید كننده برپایداری احتراق غیرپیش آمیخته گاز طبیعی

امیر روحانی- صادق تابع جماعتایوب عادلی

دریافت مقاله


98- مطالعه تجربی اثر مارپیچ در ناحیه گذار به دتونیشن

مسعود عیدی عطارزاده- محمد فرشچیكاوه قربانیان

دریافت مقاله


99- مطالعه تجربی و تحلیلی تاثیر سرعت جریان بر ناپایداری احتراق در محفظه های پیش مخلوط

نوذر اكبری- ناصر سراج مهدیزاده

دریافت مقاله


100- مطالعه عددی اثر دمای هوای احتراق و تغییر زاویه پاشش سوخت بر فرایند احتراق

محمدرضا بیگ محمدی- صادق تابع جماعتامیر مردانی

دریافت مقاله


101- مطالعه عددی اثرات مدلهای توربولانس در شعله پایدار شده توسطbluff-body

ناصر سراج مهدیزاده- علی لهراسبی نیچكوهیسیداحسان نائینیان

دریافت مقاله


102- مطالعه عددی انتقال حرارت جریان گاز محترق درمحفظه رانش موتور سوخت مایع با خنك كاری بازیابی

محمد مجیدی پارسا- رضا ابراهیمیحسن كریمی

دریافت مقاله


103- مطالعه عددی برگشت شعله آرام در احتراق پیش مخلوط متان و هوا

ناصر سراج مهدیزاده- علی لهراسبی نیچكوهی

دریافت مقاله


104- مطالعه عددی تاثیر چرخش هوا بر میزان تولیدNox در شعله نفوذی پروپان – هوا

پیمان بازیار- حمید ممهدی هرویكاظم بشیرنژاد

دریافت مقاله


105- مطالعه عددی تاثیر زمان و طول بازه پاشش سوخت برروی فرایند احتراق و تولیدآلاینده ها درموتورهای دیزلی پاشش مستقیم

رامین برزگر- صمد جعفرمدارشهرام آریاخلیل آریاصالح ناصری گرگری

دریافت مقاله


106-مطالعه عددی كیفیت رابطه آشفتگی و سینتیك شیمیایی درا حتراقmild در دو حالت متقارن محوری و سه بعدی

امیر مردانی- صادق تابع جماعت

دریافت مقاله


107-مطالعه كاهش بهینه آلودگیNox سوخت گاز طبیعی با خنك كاری دیواره، پیش گرمایش و تزریق آب

حمیدرضا كاویانی- ابوالقاسم مسگرپورطوسی

دریافت مقاله


108-مطالعه و بررسی اجزاء یك پیشرانه مركب كم دود

زهرا صالحی – محمدحسین كشاورزمحمد قربانی فراز

دریافت مقاله


109- معرفی سیستم های پیشرانش مورد استفاده در تصحیح مدار ماهواره ها و بررسی سیستم پیشرانش كاتالیستی

شهرام قنبری پاكدهی – وحیده فرشادپور

دریافت مقاله


110- مقایسه تجربی احتراق در محیط متخلخل كربید سیلیسیم و آلومینا

سیدعبدالمهدی هاشمی- محسن ناظمی

دریافت مقاله


111- مقایسه شبیه سازی احتراق پیش آمیخته ی آشفته با روشهایRANS,PDF

احسان امانی- محمدرضا حیرانی نوبری

دریافت مقاله


112- مقایسه عملكردتبدیل مستقیم متان به بنزن و هیدروكربنهای دو كربنی به روش اكسیداسیون جزئی

مظفر عبدالهی فر- محمد حقیقی

دریافت مقاله


113- مقایسه مدل های توربولانسی یك معادله ای و دو معادله ای در تحلیل عددی انتقال حرارت موتورهای سوخت جامد

امیر قائیدرحمتی- جعفری غفوری

دریافت مقاله


114- arrhenius law modification for turbulent combustion medeling

m javadi – m moghiman – a zamani

Download paper


115-CO2 emission assessment of combined heat and power in global and local approach

javad a esfahani – m.javad jazaeri

Download paper


116- Computational singular perturbation method for kinetics mechanism simplificaiton in methane/ air autoignition under V94.2 gas turbine conditions

sajjad yousefian – akbar ghafourian – masoud darbandii – shahrokh sorkhkhah

Download paper


117- Development of fuel injection system for dimethyl ether as a fuel for diesel engines

l savadloohi – a sohrabi – r babaei

Download paper


118-Dynamic compression ratio estimation with consideration of drive mechanism deformation on internal combustion engine

rahim ebrahimi – shadi saboji

Download paper


119- Improving combustion behaviour of mehane – air mixtures by addition hydrogen

a.r moghiman – s baghdar hosseini – m moghiman

Download paper


120- Lean hydrogen/ air oxidation over platinum in a 2 – dimensional micro-reactor

m.h akbari – m andisheh tadbir – a.h sharafian ardakani

Download paper


121- modified first law apparent heat release model in HCCI engines

morteza fathi – rahim khoshbakhti saray

Download paper


122- Novel analytical model for predicting the heat loss effects on ciombustion characteristics of premixed flame propagation in biomass particles

m bidabadi – m azimi – f ebrahimibasab

Download paper


123-prediction of premixed flame temperature in a radial microcombustor

j.a esfahani – m.e feyz – m kimiaghalam

Download paper


124- Radiation, diffusion and kinetics effeccts on Nox formation in non-sooting oxygen-enhanced flamelets

hamid hashemi – mohammad ali soroudi – karim mazaheri

Download paper


125- research on design fire curves in tunnels

mostafa monfared mosghani

Download paper


126- thermodynamic analysis of xylene/natural gas combustion

nazli asgari – mohammad haghighi – sirous shafiei

Download paper


127-Two dimensional study of methane autothermal reforming in a catalytic surface micro-reactor

m.h akbari – m andisheh tadbir – a.h sharafian ardakani

Download paper


128- Using genetic algorithm and multi zone comustion model for optimization of GRI-MECH3.0 mechanism in HCCI ENGINES

ali yousefzadi nobakht – rahim khoshbakhti saray

Download paper