• نام پروژه: همایش تخصصی دوسوخته کردن واحدهای صنعتی

 

ایده برگزاری همایشی در رابطه با دوسوخته کردن واحدهای صنعتی در زمستان 1386 در کمیته مشعل و هیات مدیره وقت انجمن احتراق ایران شکل گرفت. سرمای غیر قابل پیش بینی زمستان 1386 و عدم وجود زیرساختارهای لازم برای پوشش همزمان تمامی صنایع و واحدهای مسکونی کشور، چالشی جدی مقابل مسئولین کشوری و صنعتی و متخصصین کشور قرار داد.
با توجه به مزیت الهی وجود منابع سر شار گاز طبیعی در کشور و مزیت های زیست‌محیطی این نوع سوخت، طبیعی است استفاده از گاز طبیعی در اولویت اول حامل های انرژی کشور قرار گیرد. اما، تغییر در میزان مصرف سوخت در فصول مختلف، محدودیت در توزیع سوخت و نیاز به کار مداوم واحدهای تولیدی، ضرورت جایگزینی سوخت و استفاده از سوختهای گازی و سوخت مایع در شرایط مختلف را طلب می کند.
مانند هر پروژه بزرگ دیگر، جایگزینی سیستم های سنتی گرما سازی، به عنوان یک حرکت ملی، باید با یک برنامه ریزی درازمدت علمی و زمانبندی مشخص صورت گیرد. بدون شک در این برنامه‌ریزی، در کنار جنبه‌های سیاسی – اقتصادی مسئله، باید به طور جدی به موضوعاتی مانند:

  •    ایجاد زیر ساختار های لازم برای استخراج، پالایش، و توزیع
  •    چگونگی تبدیل سیستم های سنتی (سوخت مایع) موجود به سیستم‌های گاز سوز
  •    امکان پذیری استفاده از گاز طبیعی در صنایع گوناگون
  •    استفاده از مزیت های نسبی انواع سوخت (گازی، مایع، جامد)

نیز پرداخته شود.

پاسخ به این سوالات از یک طرف چالشی جدی برای مسئولین و تصمیم سازان کشور ایجاد می کند، و از طرف دیگر زمینه ای بسیار وسیع برای شکوفایی خلاقیت های جامعه علمی – صنعتی میهن عزیز اسلامی فراهم می سازد. انجمن احتراق ایران، به عنوان یک نهاد علمی، مصمم است با تشکیل نشست های تخصصی از این نوع به وظیفه خود نسبت به صنایع و تصمیم سازان کشور عمل نماید. بدون شک این ادای وظیفه نیاز به حمایت همه جانبه صنایع و نهادهای مرتبط دارد. امیدواریم با تجربیات حاصل از این همایش، برخورداری از پیشنهادات و انتقادات عزیزان شرکت‌کننده در همایش و حمایت‌های مسئولین صنعتی و کشوری، همایش های آینده با کیفیتی بسیار بهتر برگزار شوند.
در پایان برخود لازم می دانیم از تمامی عزیزانی که ما را در برگزاری این همایش یاری نمودند صمیمانه تشکر نماییم. اعضای کمیته بر گزار کننده همایش و اعضای دبیر خانه همایش که با تشکیل جلسات بسیار فشرده و پیگیری های طاقت فرسا، در مدتی نسبتا کوتاه، برگزاری این همایش را عملی نمودند سزاوار تشکری بالاتر از توان ما می باشند. اجرشان با خداوند بخشنده و مهربان.