• نام پروژه: دومین کنفرانس احتراق ایران

 

با تاییدات خداوند متعال و تلاش همکاران گرامی دومین کنفرانس دوسالانه احتراق ایران به منظور هم اندیشی و تبادل دانش در زمینه احتراق بین استادان، محققان، دانشجویان و کارشناسان صنایع و موسسات مرتبط با احتراق در روزهای ۲۳ و۲۴ بهمن ماه ۱۳۸۶ با همکاری انجمن احتراق ایران و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در هتل پردیسان برگزار شد. دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال تحصیلی ۱۳۸۶ بیست و پنجمین سال تاسیس خود را پشت سر گذاشت.
همزمانی برگزاری دومین کنفرانس دوسالانه‌ی احتراق و بیست و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای همکاران اجرائی کنفرانس وظیفه‌ای مضاعف ایجاد نموده است که تلاشی بیشتر جهت هر چه پربارتر کردن آن انجام دهیم. انجمن احتراق ایران به عنوان محور اساسی ارتباط دانشگاه و صنعت، توسط همکاران دانشگاهی و بخش صنعتی در سال ۱۳۸۱ تاسیس شده است. این انجمن نهادی نوپا و با توانی بالا می‌باشد و می‌تواند به عنوان مشاوری صدیق وراستین برای کارگزاران نظام فناوری کشور محسوب شود. بنابراین لازم است همواره مورد حمایت معنوی و مادی مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد. انجمن در راستای اهداف خود و در این مدت کوتاه توانسته است کارهای ارزنده ای را انجام دهد که ازجمله می‌توان به برگزاری کنفرانس دوسالانه انجمن و چاپ مجله علمی پژوهشی سوخت و احتراق اشاره نمود.

فهرست مقالات پذیرفته‌شده کنفرانس

1 اثر احتراق بر كاهش مصرف انرژی الكتریكی در كوره‏ ­های قوس الكتریك

محمد مقیمان- احد ضابطمحمد خاوریسیما كوهی

دریافت مقاله


2 اثر محیط متخلخل در عملكرد حرارتی موتور احتراق داخلی و شبیه سازی ترمودینامیكی آن

سیامك حسین پور- سیدمحسن موسوی

دریافت مقاله


3 احتراق بیودیزل حاصل از روغن پسماند درموتور شش سیلندر پركینز

علی زنوزیبرات قبادیانتیمور توكلی هشتجینمهدی فیض اله نژاد

دریافت مقاله


4 ارائه ی روشی نوین برای طراحی محفظه احتراق موتور سوخت مایع و آزمایش تجربی آن

محمدجواد منتظریاسماعیل ولی زاده

دریافت مقاله


5 استفاده از تئوری زمان تاخیر دوگانه برای تحلیل ناپایداری احتراق فركانس پایین در موتورهای سوخت مایع

مسعود قدیمیعلی رضا رمضانی

دریافت مقاله


6 افزایش راندمان و عمر بیرینگهای برنرهای تولید بخارHP و بهبود شعله از طریق اصلاح طراحی

محمدمهدی قیامی- اسدالله رستگارپورسیدرضا قاسمی شهری

دریافت مقاله


7 الزامات بكارگیری ونتوری كاویتاسیونی در سیستم سوخت رسانی موتورهای سوخت مایع

احد عابدینی اسفهلانی- حسن كریمی مزرعه شاهیعلی اشرفی زادهمهدی معدندار

دریافت مقاله


8 الگوسازی تصادفی اثر اختلاط مولكولی غیركامل بر احتراق پیش آمیخته هیدروژن

محمدعلی سرودیعباس فخرطباطبایی

دریافت مقاله


9 امكان­سنجی و تبیین سیستم دمش شیمیایی در فشار گذاری مخازن پیشران مایع خوداشتعال دیرجوش

حسن كریمی مزرعه شاهی – سعید شهریاریامیر زنج

دریافت مقاله


10 اندازه گیری سرعت سوزش و زمان احتراق ابر ذرات میكرونی آلومینیوم

مهدی بیدآبادی- محمد صدیقیحمیدرضا گركانی نژادمریم سیدی

دریافت مقاله


11 اندازه گیری فاصله خاموشی شعله مخلوط دو فازی گاز – جامد

مهدی بیدآبادی- محمد صدیقیفریبا فیضی

دریافت مقاله


12 برآورد نسبت سوخت به هوای مصرفی در یك دستگاه بخاری گازسوز

مصطفی رحیمیابراهیم عبدی اقدم

دریافت مقاله


13 بررسی اثر پارامترهای مختلف بر میزان احیاء آلایندهNO توسط آمونیاك روی كاتالیستV2O5/TiO2 در راكتور بستر سیالی

داریوش مولاجعفر قاجار

دریافت مقاله


14 بررسی اثر تركیب درصد اجزای سوخت گاز طبیعی بر روی میزان انتشار آلاینده های ناشی از احتراق در توربین های گازی

علیرضا ظهیری- محمد قدیمیفرزاد برهان آزاد

دریافت مقاله


15 بررسی احتراق در توربین های گازی و تاثیر اجزای سوخت بر خصوصیات آن

محمد قدیمی- فرزاد برهان آزادعلیرضا ظهیری

دریافت مقاله


16 بررسی احتراق متان در موتورهای گازسوز بر روی كاتالیستهایPerovskiteنوعLaCoO3 وLaMnO3

شهرام قنبری پاكدهی- سارا محمدخانی

دریافت مقاله


17 بررسی پدیده كاهش توان توربوكمپرسورهای ایستگاههای تقویت فشار گاز به كمك مدلسازی سیكل توربین گاز همراه با خنككاری هوای ورودی

ابراهیم خلیلی اردلی- سیدمصطفی حسینعلی پور

دریافت مقاله


18 بررسی تاثیر آلایندگی فرودگاه مهرآباد در كیفیت هوای منطقه

مهدی ابراهیمی – علیرضا جهانگیریان

دریافت مقاله


19 بررسی تأثیر تغییر پارامترهای برنر بر روی عملكرد بخاریهای دودكشدار

مهدی بیدآبادی- محمد صدیقیمهرداد شیرازی

دریافت مقاله


20 بررسی عددی اثر انتقال حرارت جانبی در نرخ تولید اكسید نیتروژن مشعل متخلخل

مصطفی خسروی الحسینی- مهدی معرفتكیومرث مظاهری

دریافت مقاله


21 بررسی عددی جریان سرد(Cold Flow) داخل یك محفظه احتراق

وحید فرج پور خاناپشتانی- محسن آقاسیدمیرزابزرگمحسن عسگری

دریافت مقاله


22 بررسی عملكرد سیستم سوخت رسانی پمپ بدون پیستون

مهدی معدندار ارانیاحد عابدینی

دریافت مقاله


23 بررسی میزان مصرف گاز طبیعی برای تولید نان های مختلف به منظور بهینه سازی میزان مصرف انرژی

داود ملك محمدی-داود جلالی وحید

دریافت مقاله


24 بررسی، تولید آزمایشگاهی و مطالعه عملكرد گرمایی تركیبات ورمیكولیت جهت ضدحریق كردن سازه های فلزی

كمیل كیهانی- علی اصغر حمیدی

دریافت مقاله


25 بهینه سازی بخاریهای گاز سوز

مهدی بیدآبادی- محمد صدیقیسیاوش یوسفی

دریافت مقاله


26 بهینه سازی مصرف سوخت ساختمان با كنترل بهینه پمپ های آب گرم چرخشی توسط سیستم های كنترل هوشمند موتورخانه در تابستان

مهدی بیدآبادی- محمد صدیقیروزبه اسمعیلی فر

دریافت مقاله


27 پیش بینی شروع مرحله ی دوم احتراق در موتور اشتعال تراكمی مخلوط همگن توسط الگوی سینتیك شیمیایی كاهش یافته

رحیم ابراهیمی

دریافت مقاله


28 تاثیر تشعشع بر فاصله خاموشی در ابر ذرات

مهدی بیدآبادی- میرعماد حسینیعبدالله شعبانی شهر بابكی

دریافت مقاله


29 تجزیه و تحلیل تولید آنتروپی پدیده احتراق در كوره های متان – هوا

جواد ابوالفضلی اصفهانی- سیدمحمد جوادی

دریافت مقاله


30 تحقیق تجربی بر روی احتراق در یك مشعل محیط متخلخل

محمد شفیعی دهج- میثم فرزانه كلورزیرضا ابراهیمیمهرزاد شمس

دریافت مقاله


31 تحلیل احتراق حاصل از مشعل گازسوز به روش عددی و مقایسه با نتایج تجربی

سپهر صنایع- جواد محمودی مهرسهیلا خوشنویسان

دریافت مقاله


32 تحلیل جریان واكنشی چرخشی در محفظه احتراق مدل توربین گاز با تأكید بر فرآیند تشعشع

فرزاد بازدیدی تهرانی- حامد زینی وند

دریافت مقاله


33 تخمین سریع تاخیر اشتعال موتورهای اشتعال تراكمی همگن توسط شبكههای عصبی

عبدالاحد ولیدی- محمدعلی سرودیاكبر غفوریان

دریافت مقاله


34 تعیین ناحیه پایداری احتراق فركانس بالای موتور دو بعدی آزمایشگاهی

علی رضا رمضانی- حسن امانپور

دریافت مقاله


35 تعیین نقطه ­ی بهینه ­ی انرژیكی در یك موتور سوخت مایع با مولفه ی جدید اكسید كننده

داود رمش- اسماعیل ولی زاده

دریافت مقاله


36 توسعه یك روش حجم اجزای محدود برای تحلیل شعله آرام و آشفته نفوذی متان هوا

مجید غفوری زاده- مسعود دربندی

دریافت مقاله


37 حذف كاتالیستیNOx در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از نانو كاتالیستPt-Rh /γ-Al2O3

شهرام قنبری پاكدهی- فاطمه اوشنیسجاد رضائی

دریافت مقاله


38 حل عددی اشتعال ماتریس قطرات سوخت در هوای داغ

سجاد رنجبران- صادق تابع جماعتیاشار شركا

دریافت مقاله


39 بررسی اثر بكارگیری روش تزریق بخار به محفظه احتراق STIGبر عملكرد توربینهای گازی Alstom G.T.10B2

محسن علی مندگاری – مونا زمانی پدرامحسن پهلونزادهروح ا… وقاری

دریافت مقاله


40 روش جدید برای تخمین دمای آدیاباتیك سوختهای گازی با استفاده از شبكه های عصبی

زهره ماجدی اصل- امین سالم

دریافت مقاله


41 سنتز تیتانیوم سیلیسیم كارباید(Ti3SiC2) به روش سنتز احتراقی خود گستر

سیدعلی طیبی فر– حیم یزدانی رادمحمدرضا رحیمی پوركامران احمدی

دریافت مقاله


42 شبیه سازی آبگرمكن گازسوز خانگی و بررسی اثر كلاهك تعدیل و موانع بر نرخ انتقال حرارت در تنوره

سیدامیر كرمی نژاد- حمید ممهدی هرویسبحان نبویسیدمحمد جوادی

دریافت مقاله


43 شبیه سازی احتراق و انتقال حرارت موتور اشتعال جرقه ای

آرش محمدی- حمیدرضا مرتضویمنوچهر رشیدی

دریافت مقاله


44 شبیه سازی ترمودینامیكی احتراق در موتور های اشتعال جرقه ای

سیدمیثم بزرگی- مجتبی احمدی راد

دریافت مقاله


45 شبیه سازی جریان چرخشی دو جهته در محفظه احتراق موتور توربین گاز

وحید آقاكاشی- اكبر غفوریانمحمدحسن سعیدی

دریافت مقاله


46 شبیه سازی سه بعدی جریان در مشعل چرخشی

حمید ممهدی هروی- محسن بیدخورینیك سایرد

دریافت مقاله


47 شبیه سازی عددی احتراق مخلوط هیدروژن – هوا در محفظه های میكرونی

سیدمحمود ابوالحسنی علوی

دریافت مقاله


48 شبیه سازی عددی بخش تشعشعی كوره شكست حرارتی

مجید عمیدپور- غلامرضا صالحیمحمد حسن خوشگفتارمنشحسین خوشنظر شورابسری

دریافت مقاله


49 شبیه سازی عملكرد موتورهای اشتعال جرقه ای با استفاده از مدل ODES

شهرام خلیل آریا- قادر رضازادهمحمد جوادزاده

دریافت مقاله


50 شناسایی و ارزیابی روشهای مطرح جهت بهبود بهره وری انرژی در پالایشگاه گاز سرخون با استفاده از تكنیك 1AHP

رسول داودی نژاد – احمد صادقیهمحمدمهدی نوذریحسن خادمی زارع

دریافت مقاله


51 طراحی الگوریتم فازی تعویض نسبت دنده با هدف كاهش مصرف سوخت برای خودرو دارای گیربكس پیوسته

بهروز مشهدی- امین آقایی ابدالانی

دریافت مقاله


52 طراحی مفهومی و مدلسازی ریاضی دمش شیمیایی مخازن پیشران مایع خود اشتعال دیرجوش

حسن كریمی مزرعه شاهی- امیر زنجسعید شهریاری

دریافت مقاله


53 طراحی و ساخت مشعل متخلخل تخت

سیدعبدالمهدی هاشمی- حسین عطوفمرتضی طاهرزاده فرد

دریافت مقاله


54 كا هش آلاینده هایCOx ، NOx وSOx دركوره های صنعتی

عطیه نداف

دریافت مقاله


55 كوره های صنعتی عمل كننده با هوای احتراق بسیار داغ و رقیق

كیومرث عباسی خزائی- علی اصغر حمیدیمسعود رحیمی

دریافت مقاله


56 گاز طبیعی جذبی (ای ان جی )؛ فن آوری نوین در مدیریت ذخیره سازی سوخت

سیدمرتضی مرتضایی- حمیدرضا مساحاحسان سلكی

دریافت مقاله


57 گاز طبیعی و مصرف آن به عنوان سوخت وسایل نقلیه

سیدمرتضی مرتضایی- حمیدرضا مساحاحسان سلكی

دریافت مقاله


58 محاسبه پارامترهای كلیدی مدل زمان تاخیر حساس در محفظه احتراق موتور سوخت مایع

حسام الدین فاتحی- علیرضا رمضانی

دریافت مقاله


59 محاسبه سرعت انتشار و خواص ناحیه واكنش برای دتونیشن خمیده

حسین سوری- كیومرث مظاهری

دریافت مقاله


60 مدل سازی آتش سوزی در تونل ها

فریبا شمسی زاده- امید ابوعلی

دریافت مقاله


61 مدل سازی و تعیین میزان انتشار آلایندهSO2 از نیروگاه بخار بعثت به كمك روشهای عددی و مقایسه آن با مدل گوس

مهدی ابراهیمی- علیرضا جهانگیریان

دریافت مقاله


62 مدیریت احتراق در نیروگاه حرارتی شازند اراك

سعید شاهمنصوری

دریافت مقاله


63 مطالعه اثر رقیق سازی نیتروژن و دی اكسید كربن روی موقعیت و خاموش شدن شعلهcounterflow

صادق تابع جماعت

دریافت مقاله


64 مطالعه پارامتریك مصرف سوخت و نشر آلایندهای كوره فلاش مجتمع ذوب مس خاتون آباد

علیرضا عرب سلغارسیدحسین منصوری

دریافت مقاله


65 مطالعه تجربی اثر پیش گرم و رقیق سازی اكسیژن بر شعله نفوذی پروپان و گاز طبیعی

بابك كشیر- امیر مردانیصادق تابع جماعت

دریافت مقاله


66 مطالعه تجربی اثر سرعت جریان سوخت و رقیق سازی اكسیدكننده بر شعله نفوذی پروپان و گاز طبیعی

بابك كشیر- امیر مردانیصادق تابع جماعت

دریافت مقاله


67 مطالعه عددی محدوده برگشت شعله در لوله پیش اختلاط محفظه احتراق

ناصر سراج مهدیزاده- علی صادقی نیچكوهی

دریافت مقاله


68 مقایسه بین عملكرد مدلهای مختلفNOx گرمایی در شعله جت مغشوش غیر پیش مخلوط مونواكسید كربن

محسن دوازده امامی- حمیدرضا شهبازیان

دریافت مقاله


69 نقش كاتالیستی كربنات پتاسیم بر فرآیند گازیسازی كك در حضور هماتیت

لاله شیری- امین سالمعباس جعفری زاده

دریافت مقاله


70 وابستگی مدل سینتیكی واكنش هیدروژناسیون كربن مونوكسید توسط كاتالیست كبالت به دما

سامی سالك- حسین آتشیمحمدمهدی فداییارسلان سالك

دریافت مقاله


71. A CFD Study of Fuel Combustion in a High Velocity Oxygen-Fuel Thermal Spray Gun

Hossainpour – Binesh

Download paper


72. . Chemical and Combustion Analysis of IRAN Natural Gas with Emission Level

Reza Nazari – Ghazal Maleki

Download paper


73. . Experimental and Theoretical Investigation of Combustion Process and Its Phases in a Diesel Engine

Barat Ghobadian – Gholamhassan Najafi – Hadi Rahimi – Ali Mohammad Nikbakht

Download paper


74. Investigation of jet break-up process in diesel engine Spray modelling

Djavareshkian – Pirouzpanah – Ghasemi

Download paper


75. Investigation of Premixed Flame Stabilization and Burning Rates in a Three-Section Porous Ceramic Burner

Ali Moghaddas – Yousef Arzhangnia – Mohammad Hasan Saidi – Akbar Ghafourian

Download paper


76. Investigation the effect of hydrogen addition on the ignition timing in the methane-fuel HCCI engine

Noorpoor – Mohammad Aghsaee – Ali Hamedani

Download paper


77. Modeling of chamber flowfield of solid rocket motors with erosive burning

Maneshian – Akbari

Download paper


78. On a Numerical Model for Gasification of Biomass Materials An Alternative Method to Combustion

Mahdi Vaezi – Mohammad Passandideh-Fard – Mohammad Moghiman

Download paper


79.Simulation of Laminar Burning Velocities for Alternative Fuels in SI Engines

Gholamhassan Najafi – Barat Ghobadian – Hadi Rahimi – Ali Mohammad Nikbakht

Download paper


80.Simulation of laminar burning velocity of Methane/Hydrogen/Air premixed mixtures

Heravi – Fallah Heravi – Amjadi Kashani – Sanaei

Download paper


81. Synthesis and activity tests of nano Perovskite catalysts for CO combustion

Bahman Seyfi – Morteza Baghalha

Download paper


82. Systematic simplification of chemical kinetic mechanisms with DRG and CSP methods

Sajjad Yousefian – Akbar Ghafourian – Masoud Darbandi

Download paper


83.The Effect of Ethanol-Gasoline Blends on Thermal Balance of an SI Engine

Mostafa Kiani Deh Kiani – Barat Ghobadian – Taimor Tavakoli Hashjin – Hadi Rahimi

Download paper


84.The effect of operational conditions on the ignition timing in the methane-fueled HCCI engine

Noorpoor – Mohammad Aghsaee – Ali Hamedani

Download paper


85.The Effect of the Solid Fuel Dimensions on the Downward Flame Spread

Mamourian – Esfahani – Ayani

Download paper