انجمن احتراق ایران یک مجموعه علمی – فرهنگی، غیر سیاسی و غیر تجاری است. مجوز فعالیت انجمن احتراق ایران در اسفند ماه ۱۳۷۹ در کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات فناوری صادر گردید. البته با توجه به پتانسیل و علاقمندی دانشمندان ایرانی انجمنی با اهداف مشابه در سال ۱۳۵۵ به همت شخصیت‌‌هایی مانند مرحوم پروفسور دانشیار تحت عنوان انجمن ملی احتراق ایران تشکیل شده بود که متاسفانه فعالیت آن بعد از پیروزی انقلاب ادامه پیدا نکرد.

اعضای هیئت مدیره ادوار گذشته انجمن احتراق ایران:

اعضای هیات موسس:
دکتر رضا ابراهیمی، دکتر مسعود برومند، دکتر مهدی بیدآبادی، دکتر وهاب پیروزپناه، دکتر صادق تابع جماعت، دکتر ناصر سراج مهدیزاده، دکتر لطف اله طور سوادکوهی، دکتر قاسم حیدری ن‍‍ژاد، دکتر محمد خشنودی، دکتر محسن دوازده امامی، دکتر فریبرز رشیدی، دکتر عبدالصمد زرین قلم، دکتر کاوه قربانیان، دکتر علی اکبر صابری ظفرقندی، دکتر سید مجتبی صدرعاملی، دکتر محمدرضا مدرس رضوی، مهندس سید مصطفی میرسلیم، دکتر کیومرث مظاهری، دکتر محمد نصیری
اعضای هیات مدیره دوره اول:
دکتر کیومرث مظاهری، دکتر محمد فرشچی، دکتر صادق تابع جماعت، دکتر رضا ابراهیمی، دکتر مرتضی سهرابی، دکتر کاوه قربانیان، دکتر مصطفی حسینعلی پور، دکتر محمد حسن کیهانی، دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی
اعضای هیات مدیره دوره دوم:
دکتر کیومرث مظاهری، دکتر قاسم حیدری ن‍‍‍‍ژاد، دکتر رضا ابراهیمی، دکتر محمد خشنودی، مهندس امیرفرزاد محسنیان راد
اعضای هیات مدیره دوره سوم:
دکتر قاسم حیدری نژاد، مهندس ایوب عادلی، دکتر محمد صدیقی، دکتر محمد خشنودی، دکتر کاوه قربانیان، دکتر مرتضی بقالها، دکتر محسن دوازده امامی
اعضای هیات مدیره دوره چهارم:
دکتر کیومرث مظاهری، دکتر رضا ابراهیمی، دکتر محمد صدیقی، مهندس ایوب عادلی کودهی، دکتر حمید ممهدی هروی، دکتر سید محمدرضا مدرس رضوی، دکتر محمدهادی اکبری
اعضای هیات مدیره دوره پنجم:
دکتر کیومرث مظاهری، دکتر رضا ابراهیمی، دکتر حسین سوری، دکتر لطف اله طور سوادکوهی، دکتر حمید ممهدی هروی، دکتر فتح اله امی، دکتر محمدهادی اکبری
اعضای هیات مدیره دوره ششم:
دکتر قاسم حیدری نژاد، مهندس سعید قندیان، دکتر سیامک حسین پور، دکتر حجت قاسمی، دکتر مجید سبزپوشانی، دکتر امیر امیدوار، دکتر امیر مردانی
اعضای هیات مدیره دوره هفتم:
دکتر کیومرث مظاهری، مهندس سهیلا خوشنویسان، دکتر امیر مردانی، دکتر برات قبادیان، مهندس ایوب عادلی، دکتر حجت قاسمی، دکتر هادی پاسدارشهری
اعضای هیات مدیره دوره هشتم:
دکتر کیومرث مظاهری، دکتر امید شاکری، دکتر هادی پاسدار شهری، مهندس ایوب عادلی، دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی، دکتر ایمان پیش بین، مهندس سهیلا خوشنویسان
اعضای هیات مدیره دوره نهم:
دکتر کیومرث مظاهری، دکتر علی صلواتی زاده، دکتر محمد شهسواری، دکتر حجت قاسمی، دکتر حسین سوری، مهندس حامد زینی وند، دکتر مسعود عیدی عطارزاده