کمیته ارتباط با صنعت به عنوان یکی از کمیته‌های انجمن احتراق ایران به منظور ارتباط حوزه‌های مختلف فناوری احتراق اعم از بخش مشاوره، تولید و خدمات و همچنین  پیشبرد و ارتقاء دانش و فناوری سیستم‌های احتراقی وکمک به توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص در بخش‌های مربوطه تشکیل شده است.

اهداف كلی

 1. ارتباط موثر با صنعت به منظور تقویت پژوهش، توسعه و ارتقاء فناوری سیستم های احتراقی صنعتی
 2. اعتلای سطح مدیریت دانش در این حوزه و بهره برداری بهینه
 3. شبکه سازی در حوزه احتراق و ایجاد زیر ساخت های مناسب
 4. کمک به ارائه مشاوره علمی توسط اساتید کارآزموده
 5. نیاز سنجی های آموزشی و پژوهشی در صنعت
 6. توصیه در جهت توسعه و بروز رسانی استاندارد های خدمت و محصول در زمینه احتراق و تسهیل در اجرای استانداردهای مرتبط با احتراق در صنایع

ساختار کمیته

اعضای رسمی کمیته ارتباط با صنعت مرکب از هفت نفر به قرار زیر است:

 • رئیس کمیته از میان اعضای هیئت مدیره انجمن با پیشنهاد رئیس انجمن احتراق و تصویب هیئت مدیره انجمن

تبصره 1: رئیس کمیته در اولین جلسه کمیته، آئین نامه داخلی کمیته را تهیه و بعد از تصویب اعضای کمیته، یک نسخه از آن را برای هیئت مدیره انجمن ارسال می‌نماید.

 • یک نفر از اعضای هیئت مدیره انجمن با تصویب هیئت مدیره انجمن
 • سه نفر از کارشناسان صنعتی از بخش صنعت
 • دو نفر از متخصصان دانشگاهی ترجیحاً دارای سابقه انجام پروژه پژوهشی صنعتی درحوزه‌های احتراقی

تبصره 2: دبیر کمیته از بین اعضای رسمی کمیته انتخاب می‌شود. دبیر کمیته موظف به تنظیم صورت جلسات کمیته و ارسال یک نسخه از آن به هیئت مدیره انجمن می‌باشد.

تبصره 3: در هر جلسه، رئیس کمیته می‌تواند بر اساس موضوع جلسه، نماینده یا نمایندگان صاحب نظر و توانمند از ارگان‌ها و نهادهای مرتبط را بدون حق رای به جلسه کمیته دعوت نماید (نظرات این بزرگواران استماع خواهد شد).

نحوه برگزاری جلسات كمیته

 • جلسات كمیته حداقل ماهی یكبار با دعوت رئیس کمیته و با اعلام قبلی دستور جلسه، تشكیل می‌شود. رئیس کمیته در صورت لزوم می‌تواند جلسات فوق العاده کمیته را تشکیل دهد.
 • جلسه با اکثریت اعضای رسمی کمیته، رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیته با نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه نافذ است.

محورهای کاری کمیته

 • ایجاد شبکه‌ گسترده از متخصصان صنعتی،‌ اساتید، مراکز آزمایشگاهی و کارگاهی درحوزه احتراق در جهت حل مشکلات صنعت در این زمینه با هدف شناسائی و معرفی متخصصان و محققان برجسته در حوزه احتراق به صنایع
 • ارائه انجام هماهنگی در جهت مشاوره فنی تخصصی ویژه سیستم‌های احتراقی به واحدهای صنعتی به منظور حل مشکلات فنی و ارتقاء کمی و کیفی محصولات و فرایندهای تولیدی و واحدهای تولیدی
 •  تلاش در جهت شناسایی ظرفیت ها و توانمندی‌های دانشگاهی با هدف رفع مشکلات صنایع وهدایت پژوهش‌های دانشگاهی در زمینه احتراق به سمت پژوهش‌های کاربردی و صنعتی
 • برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی مرتبط با سیستم‌های احتراقی و تعیین مسئول مرتبط برای نشست های مختلف در زمینه های مدیریت انرژی، مشعل های صنعتی، دیگهای آبگرم و بخار، كوره‌های هوای گرم، جت هیترها، توربین گاز، موتورهای احتراق داخلی و…
 •  تلاش در جهت نیاز سنجی‌های آموزشی صنعت و مراجع ذیربط در حوزه احتراق و اخذ عناوین مورد درخواست صنایع احتراقی داخلی و خارجی در مورد اجرای سمینار و وبینار و همایش جهت ارائه به كمیته‌های آموزش و كمیته اجرای همایش‌ها و سمینارها
 • شناسایی متخصصان، شرکت‌ها و صنایع برتر احتراقی و جلب حمایت برای اهدای جوایز به برترین‌های حوزه احتراق توسط انجمن
 • تلاش دررجهت جذب متخصصان و شركت‌های مرتبط با حوزه احتراق به ترتیب به عنوان اعضای حقیقی و حقوقی انجمن
 • تلاش در جهت همکاری با سازمان ملی استاندارد در زمینه‌های آموزش و تدوین استاندارد
 • تدوین نقشه راه استانداردهای مرتبط با سیستم‌های احتراقی و تشكیل كارگروه در این زمینه و مشارکت در كمیته‌های تدوین استاندارد سیستم‌های احتراقی بر اساس دعوتنامه‌های مربوطه
 •  شناسایی همیاران كمیته ارتباط باصنعت
 •  تلاش در برگزاری تورهای احتراقی

اعضای کمیته ارتباط با صنعت

مهندس سهیلا خوشنویسان
مدیر آزمایشگاه‌های مرکز ملی آزمون و تحقیقات سیستم‌های گرمایشی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و شرکت بهینه‌سازان صنعت تاسیسات
Alyehos@yahoo.com
دکتر کاظم کاشفی
مدیر گروه سوخت و احتراق پژوهشگاه صنعت نفت
kazem.kashefi@gmail.com
مهندس راشد حاجیان
رئیس هیات مدیره و مدیر فنی و مهندسی شرکت بهینه‌سازان صنعت تاسیسات
hajian@behineh-sazan.ir
دکتر علی صلواتی زاده
عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو
salavatizadeh@gmail.com
دکتر مسعود عیدی عطارزاده
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
eidiattar@yahoo.com
مهندس محمد امین زمانی
دانشجو دکتری تخصصی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
mohamadaminzamani74@gmail.com