جشنواره انتخاب رساله ها و پایان نامه های برتر احتراقی

نظر به اهمیت تحقیق و نظریه پردازی در حوزه ی سوخت و احتراق، از تمامی پدید آورندگان پایان نامه ها و رساله های برتر در حوزه ی سوخت و احتراق در رشته های مهندسی هوافضا، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی نفت، شیمی ومهندسی احتراق که پایان نامه های خود را از تاریخ مهرماه سال 1400 با نمره ی عالی دفاع کرده اند، دعوت می نماید تا در این فراخوان مهم ثبت نام نمایند.

آخرین مهلت ارسال پایان نامه ها 25 بهمن ماه 1402 می باشد.

تاریخ پایان ارسال اصل آثار: یکم اسفند 1402

تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار: یکم اسفند 1402

اطلاعات بیشتر در وبسایت دهمین کنفرانس سوخت و احتراق