انجمن احتراق ایران مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است که در زمینه‌های علمی، پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند. این انجمن از سال 1379 به همت متخصصین احتراق ایران به منظور گسترش و ارتقای علم و دانش فنی سیستم‌های احتراقی و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوطه تشکیل ‌گردیده است. باعث افتخار این انجمن است که در حال حاضر تقریباً تمامی اعضای هیأت علمی متخصص احتراق در ایران به عضویت این انجمن در آمده‌اند. هدف اصلی علم و تکنولوژی احتراق یافتن راه کارهای لازم برای بالا بردن راندمان احتراق، کاهش مصرف سوخت و به حداقل رساندن آلاینده‌های حاصل از احتراق می‌باشد. به همین دلیل و به دلیل بحران‌های مختلف انرژی که در چند دهه اخیر در دنیا پیش آمده است، در حال حاضر انجمن‌های احتراق در ردیف مهم‌ترین و فعال‌ترین انجمن‌های علمی کشورهای صنعتی می‌باشند. بدون شک موفقیت و حتی وجود این انجمن‌ها تنها در ارتباط فعال و با پشتیبانی مراکز تحقیقاتی و صنعتی امکان پذیر خواهد بود. به این دلیل، برقراری ارتباط منظم با مراکز پژوهشی و صنایع کلیدی به عنوان اولویت اول فعالیت‌های انجمن احتراق ایران تعریف گردیده است.