• همکاری با نهادهای علمی، پژوهشی و صنعتی در زمینه ارائه، ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و نظارت بر پروژه‌های مرتبط با موضوع فعالیت انجمن،
  • ترغیب و تشویق پژوهشگران، مهندسان و صنعتگران،
  • ارائه خدمات فنی، آموزشی و پژوهشی،
  • برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی،
  • برگزاری سمینارهای تخصصی،
  • ارائه کارگاه‌های تخصصی و دوره‌های کوتاه مدت،
  • تشکیل بانک‌های اطلاعاتی و کتابخانه تخصصی،
  • نظارت بر پروژه‌های صنعتی،
  • انتشار کتب و نشریات علمی،
  • مشاوره به صنایع و مسئولین.