Iranian Combustion Institute

انجمن احتراق ایران

Iranian Combustion Institute

انجمن احتراق ایران

Iranian Combustion Institute

انجمن احتراق ایران

معرفی انجمن

انجمن احتراق ایران موسسه‌ای غیرانتفاعی است که در زمینه‌های علمی، پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند. این انجمن از سال 1379 به همت متخصصین احتراق ایران به منظور گسترش و ارتقای علم و دانش فنی سیستم‌های احتراقی و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوطه تشکیل ‌گردیده است. بدون شک موفقیت و حتی وجود این انجمن‌ها تنها در ارتباط فعال و با پشتیبانی مراکز تحقیقاتی و صنعتی امکان پذیر خواهد بود. به این دلیل، برقراری ارتباط منظم با مراکز پژوهشی و صنایع کلیدی به عنوان اولویت اول فعالیت‌های انجمن احتراق ایران تعریف گردیده است. در حال حاضر تقریباً تمامی اعضای هیات علمی متخصص احتراق در ایران به عضویت این انجمن در آمده‌اند. بدون شک موفقیت و حتی وجود این انجمن‌ها تنها در ارتباط فعال و با پشتیبانی مراکز تحقیقاتی و صنعتی امکان‌پذیر خواهد بود. به این دلیل، برقراری ارتباط منظم با مراکز پژوهشی و صنایع کلیدی به عنوان اولویت اول فعالیت‌های انجمن احتراق ایران تعریف گردیده است. ادامه مطلب >

آیا عضو انجمن احتراق ایران هستید؟​

کانال‌های ارتباطی انجمن احتراق ایران

آدرس دبیرخانه

تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و اتوبان دکتر چمران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشكده فنی و مهندسی، دبیرخانه انجمن احتراق ايران
کدپستی: 1411713116
صندوق پستی: 311-14115
تلفن تماس: 02182883962 و 09128079604
ایمیل: combustion@modares.ac.ir