• نام پروژه: پنجمین جشنواره عکس شعله

اسامی برگزیدگان پنجمین جشنواره ملی عکس شعله:

1- انتشار جبهه شعله مخلوط استوکیومتری متان-هوا (حبیب کلاهدوز ) حائز رتبه اول جشنواره

2- احتراق نیمه پیش مخلوط متان-اکسیژن در محفظه با مقیاس میلی متر (علی زرگرباشی) حائز رتبه دوم جشنواره

3- شعله نفوذی سین گاز (حجت قاسمی) حائز رتبه سوم جشنواره

4- احتراق مشعل استوانه ای perforated (مهدی نجارنیکو ) حائز رتبه سوم جشنواره