یکی از مهم‌ترین کارکردهای انجمن‌های علمی، نشر دانش و تقویت اجتماع علمی از طریق تقویت فرایندهای تسریع گردش ایده‌ها، ارتباط علمی و نقد دانش موجود است. انتشارات علمی، همان گونه که از نامش پیداست، بخش مهمی از این کارکرد را محقق می‌سازند. در خبرنامه انجمن احتراق ایران برآنیم تا ضمن پرداختن به مسائل و اخبار مربوط به بحث احتراق، انجمن احتراق کشور و شناخت توانمندی‌ها و نیازهای داخلی، اطلاعات جامعی نسبت به منابع موجود در این‌ باره، اعم از ژورنال‌ها و مقالات علمی، کتاب‌ها، سایت‌ها و نرم افزارها در اختیار علاقه‌مندان و خوانندگان قرار داده شود. بخشی نیز به معرفی انجمن‌ها، موسسات، شرکت‌ها و کارخانجات و صنایع مرتبط با احتراق و همچنین دانشمندان و شخصیت‌های علمی فعال در این زمینه اختصاص خواهد یافت. این خبرنامه در واقع پل ارتباطی بین انجمن احتراق ایران و اعضای آن با جامعه دانشگاهی – صنعتی کشور می‌باشد. بنابراین انتظار می‌رود که خوانندگان این خبرنامه با راهنمایی‌های خود ما را در رسیدن به این مهم یاری نمایند. تلاش ما بر آن خواهد بود تا این خبرنامه بصورت فصلنامه در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد. تصمیم به انتشار یک نشریه تخصصی پژوهشی نیز به دنبال پیشنهادات متعدد همکاران عزیز و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های گوناگون، در سال ۱۳۸۶ در هیات مدیره انجمن احتراق ایران به تصویب رسید. به دنبال این تصمیم، اولین شماره‌ نشریه علمی پژوهشی انجمن احتراق ایران با عنوان سوخت و احتراق در سال ۱۳۸۷ منتشر شد. اکنون مفتخریم که انتشار منظم این نشریه را به صورت دوفصلنامه به اطلاع جامعه علمی کشور به خصوص متخصصین احتراق برسانیم. این نشریه با مدیر مسئولی دکتر کیومرث مظاهری و سردبیری دکتر محمد فرشچی، از اولین شماره با امتیاز علمی – پژوهشی منتشر شده است. بدینوسیله از کلیه پژوهشگرانی که در زمینه سوخت و احتراق فعالیت دارند تقاضا می­‌شود با ارسال مقالات کیفی خود مسئولین این نشریه را برای انتشار یک نشریه وزین علمی – پژوهشی یاری نمایند.