نتایج انتخابات یازدهمین دوره هیئت مدیره و بازرسین انجمن احتراق ایران

بدین وسیله نتایج انتخابات یازدهمین دوره هیئت مدیره و بازرسین انجمن احتراق ایران که در روز سه شنبه 1 اسفند سال جاری و همزمان با دهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران در محل دانشگاه تهران برگزار گردید به شرح ذیل اعلام می گردد:

🔸 اعضای اصلی هیئت مدیره:

دکتر صادق تابع جماعت (رئیس هیئت مدیره)، دکتر محمد ضابطیان طرقی (نائب رئیس هیئت مدیره)، دکتر احسان هوشفر (خزانه دار)، دکتر محمدمهدی صالحی (دبیر انجمن)، مهندس ایوب عادلی، مهندس سروش صرافان صادقی و مهندس راشد حاجیان

🔹 اعضای علی البدل هیئت مدیره:

دکتر آزاده کبریائی و دکتر سید علیرضا مصطفوی

🔸 اعضای بازرسین:

بازرسین اصلی: خانم مهندس سهیلا خوشنویسان، دکتر مسعود عیدی عطارزاده

بازرس علی البدل: دکتر حسین سوری