آدرس دبیرخانه

تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و بزرگراه دكتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فنی و مهندسی، طبقه منفی یک، اتاق 23-4 دبيرخانه انجمن احتراق ايران

صندوق پستی: 311-14115

ایمیل: combustion@modares.ac.ir

تلفكس: 82883962-021

مسئول دبیرخانه: خانم میرزائی – 09128079604

مسئول نشریات: خانم جودی – 09122974419