سمینار یک روزه هوشمندسازی احتراق و موتورخانه

سمینار هوشمندسازی سیستم های احتراقی با حمایت انجمن احتراق ایران در روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
در این سمینار که توسط یک متخصص مهمان از کشور انگلستان ارایه خواهد شد، به تشریح سیستم های کنترلی احتراق پرداخته می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.