آزمایشگاه تحقیقاتی احتراق و پیشرانش در سال 1386 در دانشکده‌ مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی فعاليت خود را با هدف طراحی، ساخت، شبيه‌سازی و تحليل تجربی سیستم‌­های احتراقی و پیشرانشی جدید و توليد نرم‌افزارهای مورد نیاز در این خصوص آغاز نمود. در این مسیر و از سال 1395، انجمن احتراق ایران با ریاست دکتر کیومرث مظاهری طراحی جامع و تدوین سرفصل آموزشی آزمایشگاه احتراق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را به عهده گرفت. لازم به ذکر است تمامی مراحل این طراحی با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا شد.
تلاشهای زیادی به همت ریاست وقت انجمن احتراق ایران، جناب دکتر کیومرث مظاهری و اعضای محترم هیات مدیره انجمن انجام شد و آزمایشگاه احتراق آموزشی برای دانشجویان کارشناسی در سال 1385 با برنامه‌ریزی 8 آزمایش طراحی گردید. با بازنگری که در سال 1395 صورت پذیرفت، تعداد آزمایشات به 5 آزمایش تقلیل یافت. با حمایت وزارت علوم و دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، تعدادی از این تجهیزات طراحی و ساخته شده است.