کنفرانس سوخت و احتراق ایران یکی از برنامه‌های ارزشمند انجمن احتراق ایران می‌باشد که با توجه به عمر کوتاه آن جایگاه مهمی در میان متخصصان دانشگاهی و صنعتی پیدا نموده است. موضوع این کنفرانس دانش و فناوری سوخت و احتراق است که بدون شک مرتبط با یکی از چالش‌های مهم کشور ما در عرصه توسعه ملی یعنی موضوع برنامه‌ریزی و مدیریت تولید و مصرف انرژی می‌باشد. این کنفرانس دارای ظرفیت بسیار بالایی برای ایجاد بستر لازم برای توسعه دانش و فناوری سوخت و احتراق می‌باشد و وظیفه ملی همه اساتید و پژوهشگران دانشگاهی و صنعتی است که در جهت به فعلیت رساندن این ظرفیت تلاش نمایند.
کنفرانس اول در سال ۱۳۸۴ با همکاری انجمن و دانشگاه تربیت مدرس برگزار و حدود ۱۲۰ مقاله دریافت گردید که نیمی از این مقالات به صورت سخنرانی و پوستر مورد پذیرش قرار گرفتند. کمیته علمی دومین کنفرانس احتراق ایران در سال ۱۳۸۶ حدود ۱۷۰ مقاله کامل را در موضوعات اعلام شده در فراخوان دریافت نمود که پس از ارزیابی علمی ۸۶ مقاله پذیرفته شد، این کنفرانس با همکاری انجمن و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار گردید. کنفرانس سوم در سال ۱۳۸۸ و با همکاری انجمن و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید در این کنفرانس ۸۴ مقاله پذیرفته شد، کنفرانس چهارم در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ در کاشان با همکاری انجمن برگزار گردید. پنجمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران در روزهای 16 و 17 بهمن ماه سال 1392 در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. پس از اتمام مدت فراخوان مقالات، در حدود 120 مقاله توسط دبیرخانه کنفرانس دریافت شد. مقرر شده بود که برای حفظ کیفیت علمی کنفرانس در حدود 60 مقاله پذیرفته شود. در یک جلسه داوری متمرکز در دانشگاه تربیت مدرس (محل استقرار انجمن احتراق)، هر مقاله توسط سه داور بررسی شد و نتیجه داوری به صورت امتیاز پردازش شد. در نهایت 60 مقاله برای ارائه شفاهی و 14 مقاله برای ارائه پوستری انتخاب شد.
در هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران نیز در اولین فراخوان تعداد 114 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال گردید. هیئت داوران کنفرانس مركب از اساتید و محققان حوزه های تحقیقاتی و صنعتی كشور بعد از داوری مقالات اولیه، 66 مقاله را واجد شرایط ارائه شفاهی تشخیص داد و علاوه بر آن به دلیل محدودیت وقت، 30 مقاله نیز در چهار محور به عنوان مقالات پوستری پذیرش شد و از نویسندگان مقالات درخواست شد كه مقالات خود را در پایگاه اینترنتی کنفرانس بارگذاری كنند. در نهایت 65 مقاله در 11 نشست برای ارایه شفاهی و 28 مقاله برای ارایه پوستری تأیید گردید. در این کنفرانس از سه سخنران كلیدی به اسامی پروفسور فیلیپ دیگوی و همسر گرامی ایشان از دانشگاه آیندهوون کشور هلند، پروفسور مارکوس آلدن از دانشگاه لوند کشور سوئیس و پروفسور محمد فرشچی استاد محترم دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف دعوت به عمل آمد و سخنرانی ایشان موردتوجه حاضرین قرار گرفت. 
نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران نیز که توسط دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز و با حمایت‌های همه جانبه انجمن احتراق ایران و انجمن بین المللی احتراق در روزهای 19 تا 21 بهمن ماه سال 1400 تدارک دیده شد، تداوم تجربیات هشت کنفرانس قبلی در سال‌های گذشته و حاصل تلاش و همدلی یكساله مجموعه همكاران هیئت علمی، هیئت اجرایی و دبیرخانه کنفرانس بود. لازم به ذکر است كه با اولین فراخوان همایش، تعداد 89 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال گردید. هیئت داوران کنفرانس مركب از اساتید و محققان حوزه‌های تحقیقاتی و صنعتی كشور بعد از داوری مقالات اولیه، 66 مقاله را در 12 نشست، واجد شرایط ارائه شفاهی تشخیص دادند. همچنین در این کنفرانس برای اطلاع از آخرین دستاوردها و یافته‌ها در زمینه سوخت و احتراق از پنج سخنران كلیدی پروفسور پائول دیوید رانی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی کشور ایالات متحده آمریکا، پروفسور رضا ابراهیمی از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، پروفسور فیلیپ داگاوت از مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، پروفسور سودارشان کومار از انستیتو صنعتی بمبئی هندوستان و پروفسور محمد فرشچی استاد محترم دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف دعوت به عمل آمد تا نتایج تحقیقات خود را برای شركت كنندگان در کنفرانس ارائه نمایند.