• نام پروژه: نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

 

نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران به پیشنهاد انجمن احتراق ایران و به همت دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در محل دانشگاه شیراز برگزار گردید. این کنفرانس شامل ارائه مقالات علمی و صنعتی و سخنرانی‌های کلیدی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نیز میزگردهای تخصصی بود.

دانلود مجموعه مقالات کنفرانس

لیست مقالات:

0004 – بررسی عددی فشار پیش بینی شده توسط روابط مختلف سرعت شعله در موتورهای احتراق جرقه ای تناوبی

0005 – ارزیابی حساسیت رفتار تبخیری قطرات سوختهای زیستی به خواص ترموفیزیکی آنها

0006 – بررسی سینتیکی سرعت شعله‌ی مخلوط پیش‌آمیخته‌ی آمونیاک/متان در شرایط مختلف پیش‌گرمایش

0007 – بررسی عددی و آزمایشگاهی احتراق مشعل گازسوز، جهت کاهش طول شعله و جلوگیری از آسیب به انتهای بویلر

0008 – بررسی تجربی ناپایداری هیدرودینامیکی در مجرای خروجی اتمایزر گازی با استفاده از دوربین سرعت بالا

0009 – بررسی عددی و تجربی تغییر زاویه فرار پره و قطر مکش فن، بر ظرفیت مشعل

0012 – تغییر ترکیبات سوخت بر عملکرد کوره ریفرمر بخار

0013 – بررسی عملکرد و آلاینده ‎های موتور بنزینی با استفاده از مخلوط ‎های سوخت بنزین و الکل های زیستی

0017 – شبیه سازی آلایندگی خودرو با استفاده از نرم افزار GT-SUITE

0018 – مدل‌سازی ترمودینامیکی اثرات هم‌زمان پیش‌گرمایش و رقیق‌سازی هوای احتراق در یک بویلر تحقیقاتی

0019 – بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت در مشعل متخلخل جهت استفاده در مصارف توان پایین

0020 – اهمیت فناوری احتراق بدون شعله

0021 – طراحی و شبیه‌سازی محفظه احتراق میکروتوربین 30 کیلوواتی با سوخت زیستی

0022 – بررسی تجربی و عددی ارتقا کیفی مشعل به Ultra-Low NOx از طریق اصلاح مسیر هوا و گاز

0023 – ایجاد ساختار متغیر در سری حرارتی مشعل گازسوز، جهت افزایش نسبت تبدیل تا 1:10

0024 – Thermodynamic analyses of film cooling from compound spherical trenched hoes at the end of combustor simulator

0025 – تبیین صورتحساب سوخت نیروگاه‌ها در بازار برق ایران

0027 – شبیه‌سازی دینامیکی بویلر D-Type به‌منظور بررسی عملکرد بویلر در حین راه‌اندازی سرد

0028 – بررسی عددی اثر نوع سوخت بر انتشار ناکس درمحفظه احتراق توربین گازی

0032 – بررسی اثر بازچرخانی گاز اگزوز بر سرعت شعله‌ی مخلوط پیش‌آمیخته‌ی آمونیاک/متان

0033 – مطالعه عددی ترکیب شیمیایی گاز خروجی از یک عملگر پلاسمایی در شرایط عملکردی مختلف DBD

0034 – تاثیر نسبت هم ارزی بر عملکرد موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با سوخت گاز طبیعی با استفاده از مدل انتقال حرارتی آسانیس

0041 – بازطراحی سامانه ی خنک کاری یک نمونه موتور بنزینی ارتقاء یافته جهت کاربری دریایی

0042 – بررسی تجربی صحت عملکرد سامانه ی خنک کاری یک نمونه موتور بنزینی ارتقاء یافته جهت کاربری دریایی

0043 – مطالعه عددی اثرهای همزمان زمانبندی سوخت پیش‌پاشش و هندسه کاسه پیستون در یک موتور RCCI با سوخت گازسنتز/دیزل

0045 – مطالعه عددی اثر همزمان جرم سوخت دیزل پیش‌پاشش و هندسه کاسه پیستون در یک موتور RCCI با سوخت گازسنتز/دیزل

0053 – شبیه سازی عددی احتراق آکسی فیول بر محفظه احتراق سندیا دی

0057 – بررسی عددی اثر ابعاد کلیرنسی رینگ های محفظه های احتراق توربین گازی بر توزیع دما

0058 – بررسی تجربی بازده حرارتی در مشعل متخلخل جهت استفاده در مصارف توان پایین

0059 – مطالعه تجربی و عددی تاثیر فشار گاز طبیعی بر بازده حرارتی مشعل اجاق گاز

0060 – Effect of hydrogen addition on the structure of a turbulent stratified swirl Methane-Air flame

0061 – The effect of molecular diffusion on the flow field of hydrogen enriched Methane-AIR stratified swirl burner

0064 – عوامل مؤثر بر تأخیر در اشتعال محفظه احتراق رمجت سوخت جامد

0065 – بررسی عملکرد مدل ریزشعله در شبیه‌سازی خاموشی شعله‌های نیمه‌پیش‌مخلوط

0066 – شبیه‌‌سازی نرخ تبخیر و دمای سوخت تحت اثر شار حرارتی متغیر با زمان در آتش استخری کم عمق

0067 – Experimental study of the effect of bluff-body geometry on temperature distribution and lean premixed flame dimensions in a high swirl burner

0068 – اشتعال گذرای سوخت جامد در محفظه احتراق انبساط ناگهانی

0069 – مطالعه واکنش‌های سطحی در احتراق ذرات‌فلزی استفاده‌شده در پیشرانه‌های‌جامد غنی از سوخت

0070 – بررسي عددی تاثیر پاشش و قطر ذرات آب بر NOx خروجی از یک موتور دیزل با کاربرد مخلوط‌های ديزل- بيوديزل

0071 – مدل‌سازی اندرکنش سینتیک شیمیایی و آشفتگی با روش بهینه شده تخمین شرطی جمله تولید

0072 – بررسی تجربی مشخصات شعله میکرو متان-اکسیژن در احتراق تخت به کمک روش طیف سنجی در محفظه‌ای همراه با بازیاب حرارتی

0073 – برآورد تجربی و عددی دبی هیتر ایستگاه CGS با مشعل اتمسفریک معمولی (بدون دمنده) و دمنده دار

0074 – شبیه سازی عددی احتراق با چرخاننده بر محفظه احتراق سندیا دی

0075 – بررسی احتراق بدون شعله در سوخت های مایع و محفظه احتراق این نوع سوخت ها

0077 – کاربرد تحلیل CFD در ارزیابی مشخصه های احتراقی برج سوزا کم فشار پالایشگاه پارس جنوبی

0078 – Combustion characteristics of premixed H2-air in wavy microchannels for micro thermophotovoltaic applications

0079 – بررسی نورتابی شیمیایی شعله‌ی مشعل فیبر فلزی با هدف تعیین محدوده‌ی مناسب عملکرد مشعل

0080 – تأثیر نسبت اکسیژن به متان بر محصولات احتراق راکتور اتوترمال ریفرمینگ صنعتی

0081 – Lattice Boltzmann simulation of forced convection in partial porous channel with application in exhaust gas recirculating (EGR) coolers

0082 – مطالعه ی تجربی اثر پیچش هوای جانبی بر شعله اسپری کروسین

0085 – مطالعه ی تجربی اثر پیشگرم سازی و رقیق سازی در شعله پیچشی کروسین

0086 – بررسی تجربی اثرات رقیق ساز نیتروژن بر روی شعله میکرو متان-اکسیژن در محفظه کانالی به کمک روش طیف سنجی در محفظه‌ای همراه با بازیاب حرارتی

0087 – ارزیابی مقدماتی سیستم احتراق نسل سوم موتور IGT25، قسمت اول: تحلیل عملکرد و تخمین آلاینده‌ها

0088 – شبیه‌سازی عددی میدان جریان واکنشی در محفظه احتراق موتور V94.2 و بررسی اثر مود احتراق آشفته در پایداری شعله

0089 – Numerical Investigation of the Effect of Thermal Barrier Coating on Heat Transfer and Wall Temperature in V94.2 Gas Turbine Combustor

0090 – Creep Life Assessment of IGT25 Gas Turbine Combustor for Offshore Applications

0091 – شبیه‌سازی عددی تاثیر سامانه بای‌پس در کاهش آلاینده کربن مونوکسید توربین گاز IGT25

0092 – Effects of New Cooling Hole Arrays and Thermal Barrier Coating on Insert Ring in V94.2 Gas Turbine Combustor

0093 – ارزیابی مقدماتی سیستم احتراق نسل سوم موتور IGT25، قسمت دوّم: بررسی آسیب‌ها و تخمین عمر خزشی

0094 – ارزیابی تأثیر مدل‌های محاسبه زمان شکست در تخمین عمر خزشی محفظه احتراق موتور V94.2

0095 – الگوریتم تشخیص برنر معیوب در محفظه احتراق متعارف توربین گاز فریم9 کلاس E

0096 – مطالعه ناپایداری ورقه حلقوی مایع خارج شونده از اتمایزر مایع هوادهی شده در نسبت های هوادهی بالا

0100 – تأثیر زمان آغاز پاشش بنزین روی تغییرات سیکلی، آلاینده های HC و CO در حالت نیم بار ترکیب سوز بنزین- گاز طبیعی

 

اطلاعات بیشتر در وب‌سایت کنفرانس:

www.fcci2022.shirazu.ac.ir