یکی از اهداف انجمن احتراق ایران، ارتقای سطح آموزشی در زمینه‌های مرتبط با سوخت و احتراق در کشور و در سطوح مختلف مخاطبین می‌باشد. تحقیقات بعمل آمده نشان می‌دهد عملکرد اکثر تجهیزات حرارتی در بخش خانگی و صنعت بسیار نامطلوب بوده و فاصله بسیار زیادی تا شرایط استاندارد و تکنولوژی روز دنیا دارد.
بعلاوه کارکرد نامطلوب این سیستم‌ها همواره موجب تخریب محیط زیست، افزایش میزان گازهای گلخانه‌ای و اتلاف سرمایه‌ای ملی می‌گردد. دوره‌های آموزشی طراحی و ارائه شده توسط کمیته آموزش انجمن احتراق ایران با هدف ارتقای آموزش‌های عمومی و تخصصی در زمینه طراحی و استفاده بهینه از این تجهیزات می‌باشد.

اعضای کمیته

دکتر علیرضا علی‌پور
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
a.allipoor@shirazu.ac.ir
مهندس سهیلا خوشنویسان
مدیر آزمایشگاه‌های مرکز ملی آزمون و تحقیقات سیستم های گرمایشی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و شرکت بهینه‌سازان صنعت تاسیسات 
Alyehos@yahoo.com
دکتر سبحان امامی کوپائی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
sobhan@pmc.iaun.ac.ir
مهندس مهنوش جودی
مدیر اجرایی مجله سوخت و احتراق
modir.icijournal@gmail.com
مهندس فاطمه چیتگرها
دانشجوی دکتری هوافضا تربیت مدرس
Chitgarha.mech@gmail.com