دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

انجمن احتراق ايران با همکاری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار مي­كند: “دوره آموزشی

دوره آموزشی “حل مسائل دینامیک سیالات و انتقال حرارت با استفاده از OpenFOAM”

دوره آموزشی “حل مسائل دینامیک سیالات و انتقال حرارت با استفاده از OpenFOAM”

مقدمه o        آشنایی با سیستم عامل لینوکس و روش های نصب o        آشنایی با ترمینال و فرامین

 دوره آموزشی “مدلسازی احتراق غیر پیش آمیخته به کمک نرم افزار FLUENT”

 دوره آموزشی “مدلسازی احتراق غیر پیش آمیخته به کمک نرم افزار FLUENT”

انجمن احتراق ايران دوره آموزشی “مدلسازی احتراق غیر پیش آمیخته به کمک نرم افزار FLUENT” را