دوره آموزشی نرم افزار Ansys Chemkin Pro

دوره آموزشی نرم افزار Ansys Chemkin Pro

سرفصل مطالب: پیش‌پردازش تعریف داده‌های ترمودینامیکی، مکانیزم سینتیکی و داده‌های انتقالی با فرمت کمکین منابع

دوره آموزشی (آنلاین) مشعل و فناوری های نو دراین زمینه

دوره آموزشی (آنلاین) مشعل و فناوری های نو دراین زمینه

سرفصل دوره: الف- تعریف مشعل ب: دسته بندی مشعلها: 1- دسته بندی علمی: مشعل­های انتشاری، اتمسفریک،

کارگاه احتراق اسپری (DPM) در نرم افزار فلوئنت

کارگاه احتراق اسپری (DPM) در نرم افزار فلوئنت

الف –تشریح موضوع و ضرورت برگزاری رویداد  روش های دو و چند فازی کاربردهای متنوعی در

دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

انجمن احتراق ايران برگزار مي­كند: “دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه” «بمنظور

دهمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

دهمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

انجمن احتراق ايران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار مي­كند: “دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق

نهمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

نهمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

انجمن احتراق ايران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار مي­كند: “دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق

دوره آموزشي “شبیه سازی جریانهای واکنشی غیر پیش آمیخته با استفاده از نرم افزار Ansys fluent”

دوره آموزشي “شبیه سازی جریانهای واکنشی غیر پیش آمیخته با استفاده از نرم افزار Ansys fluent”

انجمن احتراق ایران در نظر دارد دوره آموزشی “شبیه سازی جریانهای واکنشی غیر پیش آمیخته

هفتمین دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

هفتمین دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

انجمن احتراق ايران برگزار مي­كند: “دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه” «

 هشتمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

 هشتمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

انجمن احتراق ايران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار مي­كند: “دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق

دوره آموزشي شبیه سازی و بهینه سازی انرژی در ساختمان به کمک نرم افزار Energyplus و Jeplus+ea

انجمن احتراق ایران برگزار می کند: “دوره آموزشي شبیه سازی و بهینه سازی انرژی در