کارگاه‌های آموزشی نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

Pre/post processing with Cantera and OpenSMOKE++

مدرس: دکتر علی شمعونی

زمان: پنجشنبه 21 بهمن، ساعت 14 الی 17

فناوری نوین در حوزه مشعل های صنعتی

مدرس: مهندس وحید عزیزی

زمان: پنجشنبه 21 بهمن، ساعت 8:30 الی 12

کدنویسی توابع سفارشی (UDF) در محیط فلوئنت

مدرس: دکتر مهدی دادخواه تهرانی

زمان: پنجشنبه 21 بهمن، ساعت 8:30 الی 12

✔هزینه شرکت در هر کارگاه، ۷۰ هزار تومان و کارگاه‌ها به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

جهت ثبت نام در کارگاه های آموزشی به حساب کاربری خود در سایت کنفرانس به آدرس fcci2022.shirazu.ac.ir مراجعه نمایید.