دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

انجمن احتراق ايران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار مي­ كند:

“دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه”

«بمنظور آموزش کارشناس جهت بازرسی معاینه فنی موتورخانه ها مطابق با استاندارد ملی 16000»

با ارائه گواهی معتبر برای قبول شدگان در آزمون

اطلاعیه ثبت نام

تاریخ برگزاری: روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 4، 5 و 6 تیرماه 1398