دیزاین بیلدر از سری نرم افزارهای شبیه‌سازی، محاسبه انرژی و ممیزی ساختمان است. این نرم‌افزار را می‌توان یک موتور محاسباتی (مانند انرژی پلاس) در کنار یک محیط گرافیکی برای مدل سازی دانست. مزیت این نرم افزار،  انجام همزمان ترسیمات و محاسبات است که می تواند بدون ترک محیط نرم افزار انجام پذیرد. این نرم‌افزار یکی از به روزترین و معتبرترین نرم افزارهای کنونی حال حاضر دنیا برای شبیه سازی ساختمان ها از جنبه انرژی است که در آن بار سرمایش و گرمایش را براساس استاندارد ASHRAEو با استفاده از معادلات موازنه حرارتی که در انرژی پلاس مورد استفاده قرار گرفته شده است، محاسبه می نماید. این نرم افزار قابلیت مدل سازی ساختمان از جنبه های مختلف مانند فیزیک و معماری ساختمان، سیستم های سرمایشی، گرمایشی و روشنایی، محاسبه میزان روشنایی روز و حتی مدل سازی جریان با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) را دارد. همچنین نرم افزار دیزاین بیلدر با استفاده از فایل اقلیمی شهرهای مختلف، محاسبات دریافت و اتلاف و مصرف انرژی را دقیقا براساس شرایط اقلیمی محل قرارگیری ساختمان انجام می دهد. نقش موثر این این نرم افزار زمانی روشن تر می گردد که در طی مراحل طراحی و مدل سازی ساختمان، با اعمال تغییرات کوچک و بزرگ در طراحی، تأثیرات این تغییرات در میزان مصرف و یا صرفه جویی انرژی ساختمان و یا هر یک از فضاها مشخص می شود. به طور کلی جزئی ترین اطلاعات ساختمان قابل مدل کردن در این نرم افزار است و بنابراین دارای دقت بالایی می باشد.

سر فصل دوره:

  • مبانی تئوری محاسبه بار در دیزاین بیلدر
  • ترسیم ساختمان و وارد کردن فایل‌های آب و هوایی مناسب هر شهر
  • محاسبه ی بار بیشینه سرمایش و گرمایش ساختمان به منظور انتخاب سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب
  • معرفی سیستم سرمایش و گرمایش مناسب به ساختمان و محاسبه مصرف انرژی هر یک در طول سال
  • معرفی سیستم های انرژی تجدیدپذیر (انرژی خورشیدی و توربین بادی)
  • مدلسازی CFDجریان هوا در داخل و خارج ساختمان
  • بررسی پارامتریک مسائل و بهینه سازی پارامترهای حل

جهت اطلاعات بیشتر در خصوص کارگاه به لینک زیر مراجعه نمایید.

لینک کارگاه و شیوه ثبت نام