انجمن احتراق ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی مدلسازی احتراق غیرپیش آمیخته به کمک نرم افزار FLUENT را در روز پنجشنبه مورخ 8 آذرماه برگزار نماید.

لذا بدین وسیله از علاقه مندان و متقاضیان درخواست می شود  جهت پیش ثبت نام در دوره با دبیرخانه انجمن به شماره های 82883962-021 و 09128079604 تماس حاصل نمایند.