دهمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

دهمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

انجمن احتراق ايران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار مي­كند: “دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق

سومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

سومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

سومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران با موضوع “طبقه بندی دستگاه های گازسوز بر اساس روش

 دومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

 دومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

دومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران با موضوع “روند رو به رشد مشعل های کوره های

اولین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

اولین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

اولین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران با موضوع “لبه فن آوری احتراق در سوخت گاز طبیعی

نهمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

نهمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

انجمن احتراق ايران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار مي­كند: “دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق

دوره آموزشي “شبیه سازی جریانهای واکنشی غیر پیش آمیخته با استفاده از نرم افزار Ansys fluent”

دوره آموزشي “شبیه سازی جریانهای واکنشی غیر پیش آمیخته با استفاده از نرم افزار Ansys fluent”

انجمن احتراق ایران در نظر دارد دوره آموزشی “شبیه سازی جریانهای واکنشی غیر پیش آمیخته

برنامه برگزاری هشتمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران

برنامه برگزاری کنفرانس شامل زمان بندی سخنرانی ها و همچنین ارائه هر کدام از مقالات

زمان برگزاری هشتمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران

احتراماً به اطلاع می رساند با توجه به توصیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا

هفتمین دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

هفتمین دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

انجمن احتراق ايران برگزار مي­كند: “دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه” «

 هشتمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

 هشتمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

انجمن احتراق ايران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار مي­كند: “دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق