دوره آموزشي “شبیه سازی جریانهای واکنشی غیر پیش آمیخته با استفاده از نرم افزار Ansys fluent”
انجمن احتراق ایران در نظر دارد دوره آموزشی “شبیه سازی جریانهای واکنشی غیر پیش آمیخته با استفاده از نرم افزار Ansys fluent” را از طریق وبینار برگزار نماید. 

روز پنجشنبه 22 آبان ماه 1399 از ساعت 8:30 الی 16:30
برای اعضا و دانشجویان تخفیف در نظر گرفته شده است.
با صدور گواهی حضور در دوره

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره با شماره 09128079604 تماس حاصل نمایید.