احتراماً به اطلاع می رساند با توجه به توصیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص ادامه شرایط عدم امکان برگزاری حضوری کنفرانس‌های ملی، هشتمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران در روزهای 21 و 22 مرداد ماه سال جاری در دانشگاه تبریز به صورت مجازی برگزار خواهد شد.


سایت کنفرانس👇
http://fcci-2020.tabrizu.ac.ir/