چهارمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

چهارمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران  به میزبانی خانم مهندس سهیلا خوشنویسان و با حضور آقای مهندس سید مسعود علوی، رئیس هیئت مدیره و مدیر تحقیق و توسعه شرکت ستاک


موضوع: «کنترل های خط گاز مشعل»؛ وضعیت بازار، عمق داخلی سازی، سطح فن آوری و خدمات پشتیبانی
چهارشنبه 6 اسفند ماه از ساعت 17 الی 18

پخش زنده از صفحه اینستاگرام انجمن احتراق ایران به آدرس 

https://www.instagram.com/iraniancombustioninstitute/