اولین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

اولین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران با موضوع “لبه فن آوری احتراق در سوخت گاز طبیعی و سوخت مایع در مشعل های صنعتی و نیروگاهی” به میزبانی خانم مهندس خوشنویسان و با حضور آقای مهندس وحید عزیزی مدیر کارخانه مشعل سازی پاکمن

سه شنبه چهاردهم بهمن ماه از ساعت ۱۸ الی ۱۹

پخش زنده از صفحه اینستاگرام انجمن احتراق ایران به آدرس

https://instagram.com/iraniancombustioninstitute?igshid=7ninud20gvw1