شماره 59 (شهریور 1400) خبرنامه انجمن احتراق ایران منتشر شد

در این شماره: معرفی چهره احتراقی معرفی بسترهای آزمون مشعل ها در شرکت تولیدی و

یازدهمین نشست اینستاگرامی احتراقی

یازدهمین نشست اینستاگرامی احتراقی

ازدهمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران به میزبانی خانم مهندس سهیلا خوشنویسان و با حضور

ششمین جشنواره عکس شعله همزمان با نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران در دانشگاه شیراز برگزار می گردد:

ششمین جشنواره عکس شعله همزمان با نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران در دانشگاه شیراز برگزار می گردد:

شرایط شرکت در جشنواره: هرشخص مجاز به ارسال سه قطعه عکس مرتبط به موضوعات احتراقی و

کارگاه احتراق اسپری (DPM) در نرم افزار فلوئنت

کارگاه احتراق اسپری (DPM) در نرم افزار فلوئنت

الف –تشریح موضوع و ضرورت برگزاری رویداد  روش های دو و چند فازی کاربردهای متنوعی در

دهمین نشست اینستاگرامی احتراقی

دهمین نشست اینستاگرامی احتراقی

دهمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران با موضوع “آشنایی با انواع مشعل های مادولار در

نهمین نشست اینستاگرامی احتراقی

نهمین نشست اینستاگرامی احتراقی

نهمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران به میزبانی خانم مهندس سهیلا خوشنویسان و با حضور

هشتمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

هشتمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

هشتمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران به میزبانی خانم مهندس سهیلا خوشنویسان و با حضور

اعضای جدید هیئت مدیره انجمن احتراق (دوره دهم)

بدین وسیله نتایج انتخابات دهمین دوره هیئت مدیره و بازرسین انجمن احتراق ایران به شرح

دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

انجمن احتراق ايران برگزار مي­كند: “دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه” «بمنظور

ششمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

ششمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

ششمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران به میزبانی خانم مهندس سهیلا خوشنویسان و با حضور