تمدید مهلت شرکت در جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق

مهلت ارسال طرح های اختراعی و ابتکاری به چهارمین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق، تا روز پنجشنبه، ۲۰ بهمن ماه تمدید شد.

جهت ثبت نام در این جشنواره کلیک کنید.