دوره آموزشی مشعل و فناوری های نو

مدرس دوره: مهندس ایوب عادلی

زمان برگزاری: 7 الی 12 آبان ماه 1401

گواهینامه پایان دوره به افراد شرکت کننده در کارگاه آموزشی تعلق می گیرد.

جهت هماهنگی و ثبت نام با شماره 09128079604 تماس حاصل فرمایید.  

محل برگزاری دوره: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، آزمایشگاه احتراق