دوره آموزشی احتراق اسپری با استفاده از نرم افزار فلوئنت

مدرس: دکتر حامد کریمی

زمان برگزاری: 3 شهریور ماه 1401

گواهینامه پایان دوره به اتمامی شرکت کنندگان تعلق می گیرد.

جهت هماهنگی و ثبت نام با شماره 09128079604 تماس حاصل فرمایید.  

دوره بصوری مجازی و برخط برگزار می گردد.