دوره آموزشی نرم افزار Ansys Fluent

مدرس دوره: دکتر مهدی دادخواه تهرانی

زمان برگزاری: آذرماه 1401 (30 ساعت)

گواهینامه پایان دوره به افراد شرکت کننده در کارگاه آموزشی تعلق می گیرد.

جهت هماهنگی و ثبت نام با شماره 09128079604 تماس حاصل فرمایید.  

دوره بصوری مجازی و برخط برگزار می گردد.