یازدهمین نشست اینستاگرامی احتراقی

ازدهمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران به میزبانی خانم مهندس سهیلا خوشنویسان و با حضور آقای دکتر کاظم کاشفی، مدیر گروه سوخت و احتراق پژوهشگاه صنعت نفت

موضوع: فناوری های نوین کربن زدایی در سوخت و احتراق

یکشنبه 24 مردادماه 1400، از ساعت 18 الی 19

پخش زنده از صفحه اینستاگرام انجمن احتراق ایران به آدرس    @iraniancombustioninstitute