هفتمین جشنواره عکس شعله

هفتمین جشنواره عکس شعله همزمان با دهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران اسفندماه سال 1402 در دانشکده هوافضا دانشگاه تهران برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس به آدرس https://fcci2024.ut.ac.ir/ مراجعه نمایید.