احتراق اسپری سوخت ها چه کاربردهایی داشته و عوامل موثر بر آنها کدام است؟

علاقه مندان جهت اعلام پاسخ های خود، حداکثر تا تاریخ 25 شهریور 1398 با دبیرخانه انجمن تماس حاصل نمایند و پاسخ های خود را ثبت نمایند. به سه نفر از برگزیدگان مسابقه عضویت دوساله انجمن و یک نسخه از آخرین شماره نشریه انجمن تعلق می‌گیرد.

 آدرس ایمیل:  combustion@modares.ac.ir