مالکیت فکری به عنوان یکی از زیرساخت­‌های مهم توسعه فناوری است که امروزه در دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در همین راستا با توجه به اجرای ماده 167 و 28 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات و طرح‌‌های صنعتی در خصوص استعلام شرایط ماهوی اختراعات از مراجع مورد تایید، از خرداد ماه سال 1393 پاسخ به استعلامات اختراعات در حوزه احتراق و انرژی به انجمن احتراق ایران واگذار شده است.

به همین منظور انجمن احتراق ایران کمیته‌ای متشکل از صاحبنظران، متخصصان و مشاوران دانشگاهی و صنعتی را جهت بررسی موارد ادعای ارسالی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره مالکیت صنعتی) تشکیل داده است. نظر به ‌اینکه اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌های خاصی را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید، این انجمن حمایت از یک فکر خوب را گامی بلند در جهت سازندگی هرچه بیشتر کشور می‌داند. انجمن احتراق ایران، در کنار پاسخ استعلامات اختراعات معرفی و کمک به اندیشمندانی که در حوزه مباحث انرژی و احتراق دارای فکر و ایده نوین می‌باشند را از وظایف خود می‌داند.

وظایف کمیته

 • ارائه تائیدیه اختراع در سه سطح مختلف
  • تائیدیه نوآوری و خلاقیت در ایران و جهان
  • تائیدیه علمی و خلاقیت و نوآوری در ایران و جهان
  • تائیدیه علمی، خلاقیت و نوآوری و قابلیت تجاری سازی در ایران و جهان
 • داوری اختراعات ارجاع شده از اداره کل مالکیت صنعتی کشور
 • معرفی خلاصه اختراعات تائیدشده، در سایت و خبرنامه انجمن
 • برگزاری جشنواره ملی اختراعات در حوزه سوخت و احتراق

برخی از فعالیت‌های کمیته اختراعات

 • برگزاری جلسات داوری تعداد متعددی درخواست تاییدیه اختراع حقوقی و حقیقی (2 بار در ماه)
 • برگزاری اولین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع­‌ها در زمینه سوخت و احتراق

 اعضای کمیته اختراعات


مهندس سروش صرافان صادقی
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشگاه فضایی ایران
soroush.s.s64@gmail.com

مهندس سهیلا خوشنویسان
مدیر آزمایشگاه‌های مرکز ملی آزمون و تحقیقات سیستم‌های گرمایشی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات
Alyehos@yahoo.com
دکتر علی صلواتی زاده
عضو هیأت علمی پژوهشگاه نیرو
salavatizadeh@gmail.com

دکتر آیت قره قانی
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت
ayat_gharehghani@iust.ac.ir