سیزدهمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

سیزدهمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران به میزبانی خانم مهندس سهیلا خوشنویسان و با حضور آقای مهندس ایوب عادلی، مدیرعامل شرکت مهندسی شعله صنعت

شنبه 25 تیر ماه 1401، از ساعت 10 الی 11

پخش زنده از صفحه اینستاگرام انجمن احتراق ایران به آدرس

@ iraniancombustioninstitute