دوازدهمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

 دوازدهمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران به میزبانی خانم مهندس سهیلا خوشنویسان و با حضور آقای دکتر محسن دوازده امامی، عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

دوشنبه 20 تیر ماه 1401، از ساعت 10 الی 11

پخش زنده از صفحه اینستاگرام انجمن احتراق ایران به آدرس @iraniancombustioninstitute