دوره آموزشی “مدلسازی احتراق غیر پیش آمیخته به کمک نرم افزار FLUENT”

انجمن احتراق ايران دوره آموزشی “مدلسازی احتراق غیر پیش آمیخته به کمک نرم افزار FLUENT” را در روز پنجشنبه 2 آذرماه سال جاری در دانشگاه تربيت مدرس برگزار می نماید.

جهت اطلاعات بیشتر میتوانید به فراخوان دوره آموزشی مراجعه کرده و یا با دبیرخانه انجمن تماس برقرار نمایید.