دومین نمایشگاه مدیریت سبز

دومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز، از روز شنبه  15 مهر 1396 در محل سازمان برنامه و بودجه کشور آغاز به کار کرد. انجمن احترق ایران نیز برخی دستاوردهای خود در حوزه مدیریت سبز را در غرفه دانشگاه تربیت مدرس به نمایش گذاشته است.
در این نمایشگاه ۳۸ دانشگاه و مرکز پژوهشی آخرین دستاوردهای خود را در حوزه مدیریت سبز به نمایش می گذارند.