انجمن احتراق ایران برگزار می‌کند

سمینار علمی جايگاه ارتباط صنعت و دانشگاه در تحقيق و توسعه كاربردي

مهندس حميدرضا قارئـي

مدير ارتباطات تحقيق و توسعه گروه صنعتي بوتان

آيا دروسي كه در دوره‌هاي دانشگاهي ما براي رشته‌هاي مهندسي تدريس مي‌شود با دانشگاه‌هاي معتبر اروپا و آمريكا متفاوت است؟ آيا فارق التحصيل‌هاي رشته‌هاي مهندسي دانشگاه‌هاي ما مي‌توانند در صنايع اروپا و آمريكا فعاليت كنند؟ جايگاه مديريت تحقيق و توسعه صنعتي در كشور ما كجاست؟ تفاوت تحقيق و توسعه كاربردي و صنعتي با تحقيقات در مرزهاي دانش چيست؟ بر آنيم كه در سميناري مختصر و مفيد پاسخي ملموس و عملي به اين سوالات بدهيم. بعلاوه سعي خواهيم نمود در اين هم‌انديشي به بيان دستاوردهاي تجربه شده كارشناسي تحقيق و توسعه در بعد كاربردي آن بپردازيم تا مشخص شود چگونه مي‌توان با اتكا بر دانش، تجربه و پشتكار از جايگاه يك وارد كننده محض به صادر كننده واقعي و نمونه تبديل شد.

معرفي سخنران:

مهندس حمیدرضا قارئی، بیش از 20 سال سابقه در مدیریت تحقیق و توسعه در زمینه‌های صنعت لوازم خانگی و سیستم‌های گرمایشی و تاسیسات دارند. ایشان مدير ارتباطات تحقيق و توسعه گروه صنعتي بوتان و عضو هيئت مديره انجمن تخصصي تحقيق و توسعه صنايع و معادن بوده و همچنین رئيس كميته بهره‌وري انرژي گاز انجمن صنايع لوازم خانگي ايران هستند. مهندس قارئی به عنوان عضو كميته تدوين آيين‌نامه‌ها، مقررات ملي ساختمان و استانداردهاي مربوطه تاکنون سابقه قابل توجهی در تدوین استانداردهای تخصصی داشتند. ایشان كارشناس سازمان ملي استاندارد در حوزه مكانيك و فلزشناسي و مدرس مدعو سازمان نظام مهندسي ساختمان در سراسر كشور هستند.