در مراسم پایانی نشست سالیانه انجمن احتراق ایران (1393) که 29 بهمن ماه در تالار شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، از برگزیدگان نخستین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق، تقدیر به عمل آمد.

در نخستین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق 27 طرح اختراعی و ابتکاری به دبیرخانه جشنواره ارسال گردید. از میان طرح‌های ارسال شده، 24 طرح پس از طی مرحله اول داوری مورد تائید قرار گرفت. در مرحله اول، داوران محترم به بررسی صحت علمی و امکان پذیری طرح، مدارک ارسالی طرح‌ها و ارتباط داشتن طرح‌های ارسالی با موضوعات جشنواره پرداختند.

در مرحله دوم داوری جشنواره از میان 24 طرح‌ راه یافته به این مرحله، 8 طرح در بخش ابتکارها و 16 طرح در بخش اختراع­ها مورد بررسی و داوری قرار گرفتند. داوری مرحله دوم بر اساس معیارهای  تدوین شده با هماهنگی نماینده بنیاد ملی نخبگان، توسط تیم داوری صورت گرفته است.

بر این اساس منتخبان جشنواره در طی مرحله سوم و نهایی طرح‌ها در جلسه جمع بندی و داوری نهایی مورد بررسی نهایی توسط تیم داوری و اعضای کمیته اختراع­های انجمن احتراق ایران قرار گرفته‌اند که بر این اساس 4 طرح در بخش اختراعات به عنوان طرح های برگزیده تعیین شد. در بخش ابتکارها نیز دو طرح برگزیده شد. همچنین بر اساس نظر داوران و جمع بندی نتایج داوری در مرحله سوم، 10 طرح در بخش اختراع­ها برگزیده جهت شرکت در بخش نمایشگاهی و داوری بنیاد ملی نخبگان به منظور بهره‌مندی از تسهیلات سطح سه شناخته شد. در بخش  ابتکارها 5 طرح حائز شرایط شرکت در بخش نمایشگاهی تعیین  شد.

طرح­های اختراعی برگزیده

رتبه اول: گاز سوز کردن کورهای دوار ذوب چدن، مهندس ایوب عادلی کودهی (شرکت تولیدی و مهندسی شعله صنعت)

رتبه دوم: آزمایشگاه موتورهای هوازی مافوق صوت، دکتر علیرضا محمدی، دکتر جعفر کاظمی (پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی)

رتبه سوم: طراحی و ساخت  مشعل محیط متخلخل و تجهیزات تست آن، دکتر محمد شفیعی دهج، دکتر رضا ابراهیمی، دکتر مهرزاد شمس، مهندس میثم فرزانه (دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی)

رتبه سوم: سیستم مشعل احتراق در هوای مافوق گرم، مهندس محمدرضا بیگ محمدی، دکتر صادق تابع جماعت (دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

طرح­های ابتکاری برگزیده

رتبه اول: طراحی و ساخت موتور پالس دتونیشن چند لوله‌ای، مهندس مسعود عیدی عطارزاده، دکتر محمد فرشچی، مهندس حجت صابری نژاد، مهندس حمید ملکی (دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف)

رتبه دوم: بستر آزمون عملکرد ریز رانشگر سوخت مایع، مهندس مرتضی فغانی لمراسکی، مهندس محمدرضا بيگ محمدی، دکتر صادق تابع جماعت، مهندس عليرضا فتحی (دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر)