هوالباقی

با نهایت تأسف و تألم در گذشت استاد گرانقدر، جناب آقای دکتر عبدالصمد زرین قلم مقدم را تسلیت عرض نموده؛ از خداوند منان برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر جزیل مسئلت داریم.