بدین وسیله به اطلاع می رساند آخرین مهلت ارسال پروژه ها، پایان نامه ها و رساله های احتراقی جهت انتخاب برترین ها،  تا روز شنبه 30 دی ماه تمدید شد.

– جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ارسال آثار به فراخوان ارسال آثار مراجعه نمایید.