ضمن تشکر و قدردانی از همه افرادی که پايان نامه ها و رساله هاي خود را جهت انتخاب برترین ها، به دبیرخانه انجمن احتراق ایران ارسال نموده اند؛ بدین وسیله  لیست پایان نامه ها و رساله های برتر  در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حضورتان اعلام می شود:

–   در مقطع کارشناسی پایان نامه با عنوان “بررسی تجربی ترکیب مشعل های چرخشی و متخلخل” (آقای مهندس کیوان افشار قاسمی با راهنمایی آقای دکتر رضا ابراهیمی از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)

–  در مقطع کارشناسی ارشد پایان نامه با عنوان ” مطالعه عددی ساختار احتراق پیشران کرایوژنیک هیدروژن-اکسیژن در شرایط فوق بحرانی ” (آقای مهندس احسان بارانی با راهنمایی آقای دکتر امیر مردانی از دانشگاه صنعتی شریف)

–  در مقطع کارشناسی ارشد پایان نامه با عنوان ” تحلیل انرژی و اگزرژی نمونه واحدهای دست پز پخت نان مسطح” (آقای مهندس محمد استاجلو با راهنمایی آقای دکتر سید عبدالمهدی هاشمی از دانشگاه کاشان)

–   در مقطع دکتری رساله با عنوان ” کاربرد روش FGM در مدل سازی احتراق پایا در داخل محیط متخلخل ” (آقای دکتر حسین عطوف با راهنمایی آقای دکتر دوازده امامی از دانشگاه صنعتی اصفهان)

همچنین به پایان نامه های زیر لوح تقدیر تعلق خواهد گرفت:

–  در مقطع کارشناسی ارشد پایان نامه با عنوان ” مطالعه عددی تاثیر مرحله ای کردن اکسنده بر ویژگی های شعله و میزان تولید آلودگی  ” (خانم مهندس مینا رسولی با راهنمایی آقای دکتر جواد محمودی مهر از دانشگاه گیلان)

–  در مقطع کارشناسی ارشد پایان نامه با عنوان ” مطالعه و بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد مشعل محیط متخلخل با جریان پیش مخلوط جزئی” (آقای مهندس حسن جلالی خسروشاهی با راهنمایی آقایان دکتر سیامک حسین پور و دکتر داود جلالی وحید از دانشگاه صنعتی سهند)

  هفتمین دوره تقدیر از اين پايان نامه ها همزمان با برگزاري كنفرانس سوخت و احتراق ايران روز سه شنبه مورخ 24/11/1396 (بعد از ظهر) در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.