ارسال مقالات به هشتمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران

علاقه مندان جهت ارسال فایل مقالات خود به دبیرخانه هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران می توانند با مراجعه به سایت کنفرانس، مقالات خود را بر روی سایت بارگذاری نمایند. همچنین به اطلاع می رساند مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 30 دی ماه 98 تمدید شد.

سایت کنفرانس