بدین وسیله نتایج انتخابات دهمین دوره هیئت مدیره و بازرسین انجمن احتراق ایران به شرح ذیل اعلام می گردد:

منتخبین اعضای اصلی هیئت مدیره:

دکتر محمدحسن سعیدی (رئیس انجمن)، مهندس راشد حاجیان (نائب رئیس انجمن)، دکتر مسعود عیدی عطارزاده (خزانه دار)، خانم مهندس سهیلا خوشنویسان (عضو اصلی)، مهندس کاظم کاشفی (عضو اصلی)، دکتر علیرضا علیپور(عضو اصلی)، دکتر آیت قره قانی (عضو اصلی)

منتخبین اعضای علی البدل هیئت مدیره:

دکتر سبحان امامی کوپائی و مهندس سروش صرافان صادقی

 منتخبین بازرسین:

بازرسین اصلی: خانم مهندس اکرم صدیق و خانم مهندس مهنوش جودی

بازرس علی البدل: خانم مهندس فاطمه چیتگرها