نهمین نشست اینستاگرامی احتراقی

نهمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران به میزبانی خانم مهندس سهیلا خوشنویسان و با حضور مهندس محمد زکیخانی، مدیر کیفیت شرکت شوفاژکار

موضوع: سیستم های گرمایشی، محیط زیست و چالش های پیش رو

چهارشنبه، 29 اردیبهشت 1400 از ساعت 10 الی 11 صبح

پخش زنده از صفحه اینستاگرام انجمن احتراق ایران به آدرس   @iraniancombustioninstitute